DigiLoket

Schrijf je voortaan snel en vlot in via het DigiLoket

 1. lees je identiteitskaart in via de kaartlezer
 2. neem je gedrukte etiketten
 3. scan je parkingticket voor een verminderd vast tarief van € 2,50
 4. volg het routenummer dat op je etiketten is afgedrukt

Inschrijven via het DigiLoket is mogelijk indien

 • je een elektronische identiteitskaart hebt
 • je een geplande afspraak hebt
 • je voor medische beeldvorming of staalafname komt en je hiervoor een medisch voorschrift hebt

Inschrijven via de balie is enkel nog nodig indien

 • je raadpleging betrekking heeft op een arbeidsongeval
 • je komt voor een gastroscopie
 • je wordt ingeschreven voor een (dag-) opname
 • je voor de eerste keer wordt ingeschreven in ons ziekenhuis
 • je een andere huisarts hebt