Heropstart Geriatrisch dagziekenhuis

26 mei 2020
door Kathleen Vermeulen


Op dinsdag 2 juni start het Geriatrisch dagziekenhuis opnieuw op, maar op een nieuwe locatie. Er is beslist om het Geriatrisch dagziekenhuis te vestigen op de tweede verdieping in het geriatrisch blok, op route 4. En dit omdat er meer aan social distancing kan gedaan worden maar ook om betere infectiepreventie te leveren. Zo kunnen we nog meer kwalitatieve zorg aanbieden aan onze patiënten.

We gaan ook van 1 kamer waar iedereen samenzat naar een aantal aparte kamers wat zorgt voor meer privacy. Het Geriatrisch dagziekenhuis zal kamers 681 tot en met 685 innemen. Hoofdverpleegkundige blijft Lieve Boogmans. De dienst blijft te bereiken op 015 50 64 05 of 015 50 64 60.