Financiële aspecten

Jaarlijkse facturatie

De activiteiten die worden uitgevoerd door de ondersteunende diensten in het kader van een klinische studie worden minstens 1 keer per jaar aan de sponsor gefactureerd.

Ter voorbereiding bezorgt de sponsor in het eerste kwartaal op eigen initiatief een overzicht van alle tijdens het vorige jaar uitgevoerde handelingen die gefactureerd mogen worden aan de sponsor.

Dit overzicht wordt rechtstreeks bezorgd aan de ondersteunende diensten.

 

Betalingstermijn

De betalingstermijn van de facturen wordt vastgelegd op 60 dagen. Indien de facturen na deze 60 dagen niet vereffend werden, zal bij de eerste rappel een administratiekost worden aangerekend van 7,5% per factuur, met een minimum van 50EUR.