Palliatief Support Team

Het Palliatief Support Team (PST) geeft advies en informatie op vraag van het behandelend team, de patiënt en/of zijn naasten  wanneer  patiënten lijden aan een ongeneeslijke ziekte.
De vraag kan bestaan uit het opvangen van symptomen/klachten die zowel van lichamelijke, geestelijke, sociale en/of spirituele aard kunnen zijn.
Ook vragen in verband met het einde van het leven komen regelmatig ter sprake.

Het palliatief support team werkt samen met de palliatieve zorgeenheden en de palliatieve thuiszorgequipes, om toe te laten dat ernstig zieke patiënten op het einde van hun leven kunnen verblijven op de meest gewenste en aangepaste plaats.

Het palliatief team werkt aan de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur in het ziekenhuis.

 

Wie zijn we?

Het PST bestaat uit een multidisciplinair kernteam bestaande uit artsen, verpleegkundigen, een psychologe, een sociaal werker en een pastoraal werker.  Ieder van ons heeft zijn eigen specialisatie om zo de patiënt en zijn naasten zo ruim mogelijk te kunnen ondersteunen.   Het PST werkt ook samen met andere deskundigen in functie van de zorgnood van de patiënt (o.a. artsen van pijnkliniek, diëtisten, de dienst fysiotherapie …).

 

 Hoe kan je ons bereiken?

Telefonisch: via 015 50 57 44 van 9 u tot 16 u tijdens de weekdagen

Mail:  via PST@imelda.be

Elektronisch via C2M-aanvraagformulier voor gehospitaliseerde patiënten