Zorginspectie

De Vlaamse Zorginspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg via onaangekondigde inspecties.  Voor ziekenhuizen die in een accreditatietraject zitten, zoals Imeldaziekenhuis, wordt dit een nalevingstoezicht genoemd.

Zorginspectie, als onderdeel van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wil bijdragen aan de kwaliteit van de zorgverlening van de Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren. Daarom ziet Zorginspectie erop toe dat regelgeving wordt nageleefd en dat overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. Ze bereikt die doelstellingen door te inspecteren en te rapporteren. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal.

Door middel van onaangekondigde bezoeken, stapt de Vlaamse overheid af van de vijfjaarlijkse visitatie en legt zich toe op het nalevingstoezicht, waarbij wordt gefocust op een concrete toets van de dagdagelijkse kwaliteit van de zorg op de werkvloer.

In Imeldaziekenhuis werden tot op heden 3 zorgtrajecten geïnspecteerd. Voor geen enkele van de geïnspecteerde zorgtrajecten werd een zogenaamde ‘check 2’ (een soort herexamen) aangekondigd. Maar zoals altijd zijn er in sommige domeinen mogelijkheden tot verbetering. Deze punten worden dan geïntegreerd in verschillende verbeterprojecten. De rapporten van de nalevingstoezicht inspecties zijn in onderstaand overzicht opgenomen. 

 

Overzicht verslagen zorginspectie

ZorgtrajectDatum nalevingstoezichtverslag
Chirurgisch zorgtraject26/9/2013Rapport
Internistisch zorgtraject19/01/2015Rapport
Herhaling internistisch en chirurgisch zorgtraject3/10/2018Rapport
Cardiaal zorgtraject9/4/2019Rapport
Persconferentie beleidsrapporten AZ 2020
Infografiek AZ

 

Je vindt in dit rapport een aantal overzichtstabellen terug. Zorginspectie geeft daarbij telkens aan wat de gehanteerde parameter is en wat zijn betekenis is. Daarbij hanteert Zorginspectie ook telkens een grenswaarde voor minimale kwaliteit. In geval het om "harde" vaststellingen (vaststellingen op basis van observaties en documenten) gaat hanteert Zorginspectie een minimale grens van 100%. In geval het om vaststellingen gaat op basis van bevragingen, hanteert Zorginspectie een minimale grens van 80%. Het rapport bied een overzicht van alle vaststellingen van Zorginspectie tijdens het bezoek aan het ziekenhuis.

Veel leesplezier.