Kwaliteitslabel

Goede en veilige zorg

Zorgkwaliteit en patiëntveiligheid zijn absolute prioriteiten voor Imeldaziekenhuis. Alle medewerkers zetten zich elke dag maximaal in voor de patiënt en streven continu naar  goede en veilige zorg.
Dit wil het Imeldaziekenhuis ook zichtbaar maken en aan de hand van objectieve criteria aantonen. Niet alleen voor het grote publiek en de overheid, maar zeker ook voor de medewerkers en patiënten.

Kwaliteitslabel: Qualicor Europe

Daarom heeft het Imeldaziekenhuis in 2012 beslist in te stappen in een accreditatietraject met Qualicor Europe. Qualicor Europe is een extern, onafhankelijk accreditatieorgaan dat aan de hand van door hen ontwikkelde kwaliteitsnormen de patiëntveiligheid en de kwaliteit van een zorginstelling toetst.  Qualicor Europe beoordeelt of het ziekenhuis permanent een goed kwaliteitsniveau van zorg kan leveren. 
 
In de aanloop naar de accreditatie werden in ons ziekenhuis heel wat procedures, systemen en algemene maatregelen i.v.m. patiëntveiligheid en kwaliteit herbekeken. Het ging hierbij niet zozeer over het introduceren van nieuwe handelingen en attitudes bij de medewerkers, maar wel om bestaande handelingen en attitudes over heel het ziekenhuis te standaardiseren en te uniformeren door ze te expliciteren en te verfijnen.
 
Van 28 november tot 2 december 2016 werd ons ziekenhuis door zes auditoren grondig doorgelicht en bijna 2.000 criteria werden getoetst aan de praktijk. Honderden documenten werden ingekeken en medewerkers werden ondervraagd. Vrijdag 13 januari ontvingen we met trots het Qualicor Europe kwaliteitslabel: een positief rapport voor veilige en kwaliteitsvolle zorg. Het label geeft ook aan dat we als ziekenhuis een werkcultuur hebben die gericht is op continu verbeteren.