Accreditatie

Om de kwaliteit van de zorg te objectiveren heeft ons ziekenhuis in 2012 beslist in te stappen in een accreditatietraject met het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).  Het NIAZ is een extern, onafhankelijk accreditatieorgaan dat aan de hand van door hen ontwikkelde kwaliteitsnormen de patiëntveiligheid en de kwaliteit van een zorginstelling toetst.  Van 28 november tot 2 december 2016 werd ons ziekenhuis door zes auditoren grondig doorgelicht. Bijna 2.000 criteria werden getoetst aan de praktijk. Op 13 januari 2017 ontvingen we met trots het NIAZ-Qmentumlabel.

Imeldaziekenhuis heeft aangetoond te voldoen aan het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.

U vindt hieronder het accreditatiebewijs.