Transfusiecomité

Het transfusiecomité vervult volgende taken:

  • Het waarborgen van een wetenschappelijk gefundeerd, veilig en kwalitatief verantwoord transfusiebeleid in het ziekenhuis door het toepassen van door haar opgestelde transfusierichtlijnen.
  • Het samenbrengen van deze richtlijnen in een transfusiehandboek en dit transfusiehandboek ter beschikking stellen aan alle betrokkenen van het ziekenhuis.
  • Het stimuleren van en het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het transfusiebeleid.
  • Het verspreiden van nationale en internationale literatuurgegevens en in het bijzonder praktijkveranderende wetenschappelijke informatie inzake transfusie.
  • Het organiseren van een kwaliteitscontrole en, meer in het bijzonder, van een systeem van hemovigilantie.
  • Het bekwamen van het personeel op het vlak van transfusie.