Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad bestaat uit volgende leden:

Voor de werknemers:

Dhr. E. Wilms
Mevr. S. De Ryck
Mevr. H. Van Den Brande
Mevr. S. De Greef
Dhr. L. Van Rompay
Dhr. M. Goris
Dhr. K. Van Hoey
Dhr. M. Lambrechts
Mevr. R. Stroobants
Dhr. L. Verbeeck


OR plaatsvervangers
Dhr. L. Verstrepen
 

De ondernemingsraad is op de eerste plaats een overlegorgaan tussen de werkgever en de werknemers en wordt betrokken bij het sociaal, economisch en financieel beleid van de onderneming.

De commissaris-revisor wordt op de vergaderingen van de ondernemingsraad uitgenodigd.