Medische Raad

De Medische Raad is samengesteld uit volgende artsen:

Dr. Patrick Vermylen (voorzitter)

Dr. Koen Vermeiren (ondervoorzitter)

Dr. Yoeri Vankan (secretaris)

Dr. Herbert De Praetere

Dr. Fien Gryffroy

Dr. Stijn Gysenbergs

Dr. Ellen Hendrickx

Dr. Veerle Moons

Dr. John Roosen

Dr. Heidi Van den Bulck

Dr. Patrick Van Schaeybroeck

Apr. biol. Edith Vermeulen

Dr. Bart Vets

 

De medische raad is binnen de ziekenhuisorganisatie het belangrijkste platform waar artsen zich, via adviezen aan directie en raad van bestuur, kunnen uitspreken over het grootste deel van het reilen en zeilen van een ziekenhuis.

De bevoegdheden van de medische raad zijn vastgelegd in de Ziekenhuiswet.  De adviezen gaan van aanstellingen van artsen, over ziekenhuisfinanciën tot en met het uitstippelen van, zoals vandaag, samenwerkingen met andere ziekenhuizen.

Om de drie jaar wordt een nieuwe medische raad verkozen.  Het aantal mandaten binnen de medische raad is afhankelijk van het aantal ziekenhuisartsen. In ons ziekenhuis bestaat de medische raad uit 13 leden. De verkiezing wordt zeer officieel en volgens een strikte procedure georganiseerd met een kiesbureau en, zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen, met een stembus.

Iedere ziekenhuisarts die ten minste 2 jaar werkt in ons ziekenhuis en er minstens 5 halve dagen per week werkt, kan zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van de medische raad.  De 13 kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Door de wijze van stemming is in ons ziekenhuis een mooie vertegenwoordiging van de verschillende medische disciplines in onze medische raad gegarandeerd.

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe medische raad verkiezen de 13 nieuwe leden een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris. Naast deze drie functies krijgen de leden, zoals ministers in een regering, bepaalde deelgebieden toegewezen die zij gaan opvolgen, bijv. financiën, contracten, netwerking enz.

De medische raad waakt er ook over dat de ziekenhuisartsen hun medewerking verlenen aan maatregelen om:

  • De kwaliteit van de in het ziekenhuis beoefende geneeskunde te bevorderen en op een permanente wijze te evalueren.
  • De groepsgeest onder de ziekenhuisartsen te bevorderen.
  • De samenwerking met het ander ziekenhuispersoneel, zoals verpleegkundigen en paramedici, te bevorderen.
  • De samenwerking te bevorderen tussen de artsen van het ziekenhuis en andere artsen, meer bepaald de huisarts of de verwijzende behandelende arts.
  • De geneeskundige activiteiten met een wetenschappelijk karakter, rekening houdende met de mogelijkheden van het ziekenhuis, te stimuleren.

In ons ziekenhuis vergadert de medische raad één keer per maand.