Medisch Farmaceutisch Comité

Het Medisch-Farmaceutisch Comité bestaat uit volgende leden:

Mevr. V. Verheyen (voorzitter)
Bart Pardon
Apr. Hanne Stes
Apr. Freija Verbiest
Apr. Sandrina von Winckelmann
Kristin Muller
Dr. Philip Rijkers
Dr. Emmanuel Van Der Hauwaert
Dr. Heidi Van Den Bulck
Dr. Pieter-Jan Cuyle
Dr. An Koeck
Dr. Toon Maes
Dr. Bart Vankelecom
Dr. Koen Vermeiren
Dr. Sara Ombelet
Dr. Vincent Maertens
Dr. Michaël Laurent

In het koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om erkend te worden, is de oprichting van een MFC een vereiste.

Specifiek verplichte taken van het medisch farmaceutisch comité zijn o.a.

-Het opstellen en het bijhouden van een Therapeutisch Formularium. Dit is een verplichte lijst van geneesmiddelen, gekozen op overwogen en economisch verantwoorde wijze, die permanent beschikbaar zijn teneinde aan de diagnostische en therapeutische behoeften te kunnen voldoen.
-De standaardisatie van de procedures over het gebruik van geneesmiddelen.

-Het ontwerpen en of installeren van de nodige software met het oog op het automatiseren van het toezicht op het geneesmiddelenvoorschrift en het toezicht op het geneesmiddelenverbruik.

-Het organiseren van intramurale werkgroepen, binnen het ziekenhuis en tussen ziekenhuizen, om positieve ervaringen met betrekking tot het geneesmiddelenverbruik op een grote schaal te verspreiden zodat men een beter zicht krijgt op de problemen en op de desbetreffende oplossingen.