CPBW

Voor de werknemers:

Dhr. M. Crijns
Mevr. S. De Greef
Dhr. L. De Prins
Dhr. R. De Brucker
Mevr. G. De Wachter
Mevr. N. Van den Bosch
Dhr. P. Van Haesbroeck
Dhr. E. Wilms
Mevr. E. Wouters

Het comité heeft als opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren over: het beleid rond het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk het globaal preventieplan het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever Het comité geeft ook adviezen over de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten ervan.
Het comité wordt ook betrokken bij het beheer en de werkzaamheden van het departement belast met het medisch toezicht van de interne dienst. Ten minste tweemaal per jaar wordt het verslag besproken dat door de preventieadviseur belast met het medisch toezicht wordt opgesteld.