Indienen protocol voor advies

De lokale geneesheeronderzoeker dient een verzoekschrift tot advies in bij het secretariaat van de Commissie Medische Ethiek. Bijgevolg zal de onderzoeker uitgenodigd worden op de volgende vergadering van de commissie om het protocol voor te stellen. Wij willen u erop attent maken dat bij het indienen van een dossier ons "inlichtingenformulier" dient ingevuld te worden.
Vanaf 01/01/2014 wordt een nieuw protocol uitsluitend op basis van ELEKTRONISCH INGEDIENDE DOCUMENTEN beoordeeld. Bijgevolg worden er GEEN PAPIEREN VERSIES meer aanvaard.