Betalingsmodaliteiten

Wettelijk bepaalde bijdragen (volgens KB van 15 juli 2004, geïndexeerde bedragen 2014)

Betaling is niet vereist voor studies met niet-commerciële opdrachtgever (universiteit, ziekenhuis, wetenschappelijke fondsen,  ...).

De bijdragen worden gestort op rekeningnummer 733-0069708-92 met vermelding van  Protocolnummer (of naam studie) en Eudractnummer.

Vanaf 1/04/11 zijn wij ook genoodzaakt (Belgische Wetgeving) om het BTW-stelsel toe te passen op de betaling van de fees. Dit houdt in dat wij een factuur moeten opmaken waarbij ook BTW wordt aangerekend op het verschuldigde bedrag. Daarom vragen wij om ons de juiste naam, facturatieadres en BTW nummer, evenals de referentie van de studie, te bezorgen (inlichtingenformulier) zodat wij een factuur hiervoor kunnen opmaken.

Niet interventioneel

Aanvraag om advies van het ethisch comité in het kader van
een monocentrisch experiment    
559.36€ ex. BTW
Aanvraag om een advies van het ethisch comité dat bevoegd is voor
het uitbrengen van hetenkel advies in het kader van een multicentrisch experiment
559.36€ ex. BTW
Tussenkomst van het/de andere betrokken ethisch(e) comité(s) verbonden
aan de locaties waar het experiment zou plaatsvinden indien dit zou doorgaan
139.86€ ex. BTW
Aanvraag om advies van het ethisch comité bij amendement 139.86€ ex. BTW

 

Interventioneel

Aanvraag om advies van het ethisch comité in het kader van een monocentrisch experiment 1398.39€ ex. BTW
Aanvraag om een advies van het ethisch comité dat bevoegd is voor het uitbrengen van
het enkel advies in het kader van een multicentrisch experiment
1398.39€, ex. BTW
Tussenkomst van het/de andere betrokken ethisch(e) comité(s) verbonden aan de locaties
waar het experiment zou plaatsvinden indien dit zou doorgaan
419.53€ ex. BTW
Aanvraag om advies van het ethisch comité bij amendement 349.59€ ex. BTW

 

Bankgegevens

Rekeninghouder: Ethisch Comité
Naam bank:

KBC

Adres bank: Dorp 45
2820 Bonheiden
Rekeningnummer: 733-0069708-92
IBAN: BE12 7330 0697 0892
BIC: KREDBEBB