Comité Ziekenhuishygiëne

Het comité ziekenhuishygiëne is minstens samengesteld uit:

 • de algemeen directeur
 • het team ziekenhuishygiëne
 • de hoofdgeneesheer
 • de hoofdapotheker
 • het hoofd van het verpleegkundig departement
 • drie geneesheren
 • drie verpleegkundigen

Taken van het comité ziekenhuishygiëne:

 • Het bespreken en goedkeuren van het algemeen strategisch plan en het jaarlijks beleidsplan van het team.
 • Het bespreken en goedkeuren van het jaarlijks activiteitenverslag opgesteld door het team.
 • Het bespreken en goedkeuren van het jaarlijks verslag van de werking van het team.
 • Het bespreken en goedkeuren van de budgetten en kostenramingen.
 • Het coördineren en toewijzen van opdrachten op het vlak van de controle op de sterilisatietechnieken; het antibioticabeleid; het uitwerken van richtlijnen voor en het houden van toezicht op de methoden van wassen en verdeling van het linnen; de hygiëne in bereiding en de distributie van de voeding in de keuken en de melkkeuken; het verzamelen en verwijderen van ziekenhuisafval.
 • Het opstellen van een reglement van inwendige orde voor de operatieafdeling, de bevallingsafdeling en desgewenst de risicodiensten.

De eerste 4 taken kaderen in de begeleiding en de opvolging van de performantie van het team ziekenhuishygiëne in de uitvoering van diens taken met betrekking tot beheersing van de ziekenhuisinfecties. Het comité moet hier vooral een overleg- en discussieforum zijn waar het team overlegt met de directie en andere betrokkenen uit diverse geledingen van de ziekenhuisorganisatie. Het comité bewaakt vooral het goede verloop van de ziekenhuisinfectiebeheersing op lange termijn en komt minstens 4x /jaar samen.

Leden comité ziekenhuishygiëne:

Dr. Annick Smismans
Dr. Johan Frans
Dr. Erwin Ho
Mevr. Veerle De Charleroy
Dhr. Marc Gevels
Dr. Philip Rijkers
Dhr. Bart Pardon
Dhr. Stefaan Claeys
Apr. Veronique Verheyen
Apr. Freija Verbiest
Dr. Jan Moerman
Dr. Luc Haenen
Dr. Emmanuel Van Der Hauwaert
Mevr. Veronique Van De Weyngaerdt
Mevr. Chantal De Geyter
Mevr. Renilde Bastaens
Mevr. Anja Wauters
Mevr. Annemie Goossens
Dhr. Chris De Cnaep
Dhr. Theo Leysen
Dhr. Jean-Paul Thys

 

Contactgegevens

Contact via email
Of telefonisch via 015 50 55 05