Orgaandonatie

Menselijk lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal, bloed en ander weefsel, dat overblijft na een onderzoek of ingreep, kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbeterende projecten. Iedere gebruik moet vooraf de goedkeuring krijgen van de commissie medische ethiek. Het gebruik van gegevens voor onderzoek gebeurt steeds op anonieme wijze, wat betekent dat jouw identiteit niet wordt bekend gemaakt bij de verwerking van de gegevens.

Orgaandonatie

Wegnemen van organen en/of weefsel bij overlijden

Velen onder ons hebben er nog nooit bij stilgestaan. Dat leven en dood elkaar kruisen en dat dood voor iemand anders een nieuw begin kan betekenen.
Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. De wachtlijsten zijn erg lang en helaas overlijden patiënten omdat ze niet tijdig getransplanteerd kunnen worden. Volgens de Belgische wetgeving word je na overlijden automatisch een mogelijke donor, tenzij je zelf vooraf kenbaar maakte dit niet te willen. In de praktijk wordt, wanneer je als mogelijke donor je mening vooraf niet kenbaar maakte, door onze zorgverleners aan je naaste familie gevraagd of je bezwaar had tegen donorschap. Vaak gebeurt het dat familie niet op de hoogte is van wat de donor wenste en geen toestemming geeft.

Registreer jouw keuze

Je kan jouw beslissing laten opnemen in het nationaal register. Zoals je uitdrukkelijke mening dat je orgaan- of weefseldonor wil zijn. Maar zo je dit wenst ook jouw expliciete weigering. Hiervoor vul je het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in en laat je dit registreren bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Je kan dit formulier krijgen bij het gemeentebestuur.
De gemeente voegt de informatie toe aan het rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Medische diensten kunnen het rijksregister raadplegen en nagaan of een overledene donor is of niet.