Menselijk lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal, bloed en ander weefsel, dat overblijft na een onderzoek of ingreep, kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbeterende projecten.

Iedere gebruik moet vooraf de goedkeuring krijgen van de commissie medische ethiek.

Het gebruik van gegevens voor onderzoek gebeurt steeds op anonieme wijze, wat betekent dat jouw identiteit niet wordt bekend gemaakt bij de verwerking van de gegevens.