Fixatie en isolatie

Wij onderschrijven het principe van een “zo fixatiearm mogelijke zorg”.

Dit is een aanpak die een goed evenwicht zoekt tussen 2 kwaliteitswaarden, zijnde:

  • Het maximale respect voor de bewegingsvrijheid van de patiënt, waarbij ook rekening moet gehouden worden met de vrijheid/veiligheid van de medepatiënten.
  • Het optimaal beschermen van de patiënt tegen ernstige lichamelijke letsels of m.a.w. het bieden van veiligheid.

Met de patiënt én zijn familie wordt steeds gezocht naar de optimale oplossing.

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en fysieke fixatiemiddelen in het bijzonder is vanuit medisch en sociaal standpunt, maar ook op juridische en deontologische grond een middel van laatste keuze. Enkel als de veiligheid van de patiënt (en anderen) en de behandeling op geen enkele andere manier kan gegarandeerd worden, is vrijheidsbeperking een aanvaardbare "minst slechte" oplossing.

Patiënten die een gevaar betekenen voor zichzelf of anderen kunnen worden afgezonderd. Dit is een beschermende maatregel, die enkel in noodzakelijke en uitzonderlijke gevallen wordt toegepast. Isolatiecellen bevinden zich op de PAAZ afdeling en op Spoed.