PAAZ - Therapeutische groepen

In de groepstherapie kan u binnen een veilige ruimte stilstaan bij wat u bezig houdt. Het samen delen van belevingen, gevoelens, verwachtingen,… en het ervaren van onderlinge steun en begrip hierbij, kan helpend zijn in uw herstel.

De infogroep middelenmisbruik is een groep die specifiek gericht is op patiënten die te kampen hebben met middelenmisbruik. (alcohol en/of medicatie). De groep staat stil bij het ontstaan van misbruik, factoren die het mee in standhouden, de gevolgen ervan en hulpmiddelen om herval te voorkomen. Naast theoretische informatie is er ook ruimte voor uw eigen verhaal. Tijdens deze week therapie vindt er op de afdeling ook één bijeenkomst van de AA plaats.

De infogroep slaap is een groep die specifiek gericht is op patiënten die kampen met slaapproblemen. Het kan je dagelijks functioneren erg onder druk zetten. Gedurende 1 week (4 sessies) wordt er aan de hand van theoretische informatie, praktische tips en relaxatie stilgestaan bij slaap.
Het doel van deze week is om mensen met een slaapprobleem bewuster te leren omgaan met hun probleem en hun slaapgewoonten aan te pakken.

De assertiviteitstraining leert u op een respectvolle manier opkomen voor uzelf. Elke sessie start met een theoretisch gedeelte waarin concrete tips en handvaten worden aangereikt. Aan de hand van de oefeningen wordt de theorie geoefend. Elke week komt een ander thema aan bod: ‘Ken jezelf’, ‘feedback geven‘, ‘kritiek ontvangen’, ‘neen leren zeggen’, ‘een verzoek stellen’, en 'complimenten geven en ontvangen'.

Al onze teamleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie enkel binnen het team worden doorgegeven. Als derden informatie vragen of wij gegevens van andere instellingen wensen, zullen wij dit steeds vooraf met de patiënt bespreken alvorens informatie door te geven of op te vragen.