Wie werkt hier?

Op de Operatieafdeling werken dagelijks tussen de 60 à 70 mensen. Om je een idee te geven met wie je te maken krijgt per ruimte, sommen we even op wie wat voor jou doet.


Opvang

Secretaressen

De secretaressen verwittigen de afdeling als je kan komen. Zij ontvangen je bij aankomst in de opvang. Zij controleren de gegevens van de operatie die je zult ondergaan door middel van een checklist. Zij geven eventuele bijzonderheden door aan de medisch specialist en/of verpleging.


Voorbereiding

Verpleegkundigen

Zij geven je de nodige voorbereidende zorgen voor de operatie bv. prikken een infuus, plakken EKG-plakkers. Zij zullen je informeren en geruststellen.


Operatiekamer

Chirurg

De chirurg voert op de OK de operatie uit waarbij hij/zij assistentie krijgt van de assistenten en verpleegkundigen.

Verpleegkundigen

Tijdens een operatie zijn twee verpleegkundigen aanwezig die samen met de chirurg zorgen dat de operatie voorspoedig verloopt. De verpleegkundigen hebben twee kerntaken: instrumenteren en omlopen. Tijdens de meeste ingrepen zal je twee verpleegkundigen in de operatiekamer zien:

  • Eén medewerker (“de instrumenterende”) heeft extra steriele kleding aan, omdat hij/zij de steriele instrumenten klaar legt terwijl je onder narcose wordt gebracht. Tijdens de operatie zorgt hij/zij dat de chirurg de juiste instrumenten en materialen aangereikt krijgt.
  • Daarnaast is tijdens de operatie ook een “omloop” werkzaam. De omloop reikt de benodigde materialen steriel aan, bewaart en bewaakt de steriliteit tijdens de operatie en verricht diverse taken (o.a. administratieve) om het operatieprogramma zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Hij/zij heeft de constante zorg over jou tijdens de operatie wat betreft de verdoving, beademing, hartslag en bloeddruk. De verpleegkundige assisteert de anesthesist, zowel tijdens de inleiding als de uitleiding van de verdoving.

Anesthesist

De anesthesist is verantwoordelijk voor zorg vóór, tijdens en ná de operatie:

  • Voor de operatie brengt de anesthesist je lichamelijke conditie volledig in kaart. Dit is belangrijk om de risico’s van je anesthesie/verdoving zo klein mogelijk te houden.
  • Tijdens de operatie past de anesthesist de juiste anesthesie toe en stuurt deze zo nodig bij.
  • Na de operatie zorgt de anesthesist ervoor dat je op een prettige manier wakker wordt en spreekt adequate pijnstilling met jou af.


Ontwaak

Ontwaakverpleegkundigen

Dit zijn ervaren verpleegkundigen die je de extra zorg kunnen geven die je voor maar zeker ná de operatie nodig hebt.