Wat gebeurt er in welke ruimte?

Opvang

Vooraleer naar de steriele omgeving van de operatieafdeling te gaan, vindt in deze ruimte de overdracht plaats. Een secretaresse van de operatieafdeling controleert hier een aantal gegevens over jou met behulp van een checklist (nuchter, allergieën, gewicht,…). Hierbij is de verpleegkundige van de afdeling aanwezig. Hij/zij kan eventuele bijzonderheden doorgeven. Met onze hulp word je gevraagd om over te schuiven op de operatietafel. Je krijgt een apart deken en een OK-mutsje (voor de hygiëne op de OK).


Voorbereiding

Hier wacht je, eventueel met andere patiënten, tot je aan de beurt bent. De verpleegkundige ter plaatse stelt je ook een aantal vragen ter controle. Hij/zij zal een infuus plaatsen om antibiotica, verdoving en vocht te kunnen toedienen en zal klevers aanbrengen om het ECG aan te sluiten. Verder geeft de verpleegkundige je uitleg over de anesthesie/verdoving. De anesthesist zal ook  langskomen en eventueel al een ruggenprik of specifieke verdoving van de ledematen plaatsen. De chirurg komt langs, onder andere om te checken of het voor jou duidelijk is wat de operatie inhoudt. Indien je vragen hebt, kan je die stellen. De verpleegkundige blijft bij jou, totdat je door de omloopverpleegkundige van de operatiezaal opgehaald wordt.


Operatiekamer

In de operatiekamer word je aangesloten aan een bewakingsmonitor. Deze monitor registreert onder andere je bloeddruk, hartslag en ademhaling. Hier vindt de laatste controle met alle betrokkenen plaats. Via het infuus krijg je van de anesthesist de verdoving toegediend. Als je voldoende verdoofd bent, kan de chirurg aan de operatie beginnen. Tijdens de volledige duur van de operatie blijft de omloopverpleegkundige jou observeren. Nadat het verband werd aangebracht, word je wakker gemaakt door de anesthesist en klaargemaakt voor vervoer naar de ontwaakkamer.


Ontwaak

Hier draagt de omloopverpleegkundige al je gegevens over aan de ontwaakverpleegkundige, zodat hij/zij op de hoogte is van je lichamelijke conditie. Je wordt er opnieuw aangesloten aan de bewakingsmonitor, om de vitale lichaamsfuncties te kunnen opvolgen. De wonde wordt regelmatig gecontroleerd en er wordt “een pijnscore afgenomen”. Indien nodig krijg je pijnstilling toegediend. Op het moment dat uit alle controles blijkt dat de vitale lichaamsfuncties zoals ademhaling en hartslag stabiel zijn en de pijnbestrijding goed geregeld is, wordt de verpleegafdeling gebeld zodat je weer opgehaald kan worden. Verpleegkundigen van de afdeling worden gebriefd en nemen jou weer mee naar je kamer.


Kinderen op de operatieafdeling

Ook kinderen (en ernstig gehandicapten) worden eerst door de afdelingsverpleegkundige naar de opvang gebracht. Eén ouder van kinderen tot ongeveer 14 jaar, mag mee naar de operatiekamer totdat je kind naar de operatiezaal wordt gebracht en de operatie van start kan gaan. Zodra je kind na de operatie in de ontwaakkamer komt, word je gewaarschuwd en kan je weer bij je kind blijven.