Kraamafdeling - Het Verloskwartier

Het verloskwartier omvat 5 arbeidsverloskamers, een onderzoeks- en echolokaaltje, een operatiezaal en verzorgingskamer voor de baby's.

Wens je een zo natuurlijk mogelijk verloop van je arbeid en bevalling dan kan je gebruik maken van het verloseiland.  Het verloseiland laat toe dat je tijdens de arbeid verschillende houdingen kan aannemen om de contracties op te vangen, je partner krijgt ook een belangrijke ondersteunende rol.
Om het aangenaam te maken in de verloskamer kan je je eigen muziek meebrengen of een sfeerlampje.
 
In twee verloskamers is er een relaxatiebad aanwezig. In het water kunnen de contracties vaak beter opgevangen worden.

Je kan je wensen in verband met de bevalling steeds op voorhand met de gynaecoloog of de vroedvrouw bespreken.