WiFi voor patiënten

Draadloos internet voor patiënten

Ons ziekenhuis biedt gratis internettoegang aan aan patiënten met een eigen toestel dat draadloos internet ondersteunt.

Je gaat als volgt te werk:

  1. Selecteer het netwerk "Imelda Guest"
  2. Open een internetbrowser (bv. Internet Explorer) (*)
  3. Accepteer eenmalig de gebruiksvoorwaarden.

Je toestel verbindt nu automatisch met “Imelda Guest” van zodra het netwerk binnen bereik is.

(*) Indien je de gebruiksvoorwaarden niet krijgt als je internet opent, surf dan naar http://wifi.imelda.be (http:// zonder s !!). Je krijgt pas toegang tot het draadloos internet wanneer je de gebruiksvoorwaarden aanvaard hebt.

Neem gerust contact op met de dienst Opname (Tel.: 015/50.50.16) indien je nog verdere vragen hebt.
 

Gebruiksvoorwaarden:

1. Algemeen

Het wifinetwerk van Imelda vzw wordt ter beschikking gesteld onder de naam “Imelda Guest”. De toegang is gratis voor alle gebruikers die de gebruiksvoorwaarden hebben geaccepteerd en is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die met behulp van eigen apparatuur een draadloze verbinding maakt met het internet via het wifi-gastnetwerk van Imelda vzw.

2. Algemene voorwaarden

2.1. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Wanneer voor de eerste keer verbinding wordt gemaakt met het wifinetwerk van Imelda vzw moet de gebruiker de gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Op dat moment zal Imelda vzw specifieke informatie over het mobiele apparaat van de gebruiker registreren om een automatische verbinding te verzekeren.

2.2. Werking van het wifinetwerk

Imelda vzw kan niet garanderen dat de dienst altijd toegankelijk zal zijn of dat er geen onderbrekingen of storingen in de dienst zullen optreden.

Imelda vzw aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, computerconfiguraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden, als gevolg van het gebruik van het draadloos netwerk.

Imelda vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verandering die gemaakt wordt aan de instellingen van de computer/smartphone van de gebruiker en kan geen garanties geven voor de werking van dit netwerk in combinatie met de computer/smartphone van de gebruiker.

Imelda vzw behoudt zich het recht om dit netwerk op ieder moment te deactiveren om onderhoud te verrichten, een logboek bij te houden, gebruikers te verwijderen bij vastgestelde illegale activiteiten of bij activiteiten waardoor de werking van het netwerk in het gedrang komt.

2.3. Gedragscode

De gebruiker van het wifinetwerk van Imelda vzw is volledig verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, alsook voor alle handelingen of nalatigheden bij het gebruik van het wifinetwerk.

Het is verboden om het wifinetwerk te gebruiken voor illegale of onethische activiteiten, zoals (maar niet beperkt tot):

downloaden, uploaden of anderszins toegang verkrijgen tot of verspreiden van informatie die in strijd is met de wet of algemeen als immoreel of ongemanierd wordt beschouwd (aanzetten tot of verheerlijken van geweld, haat, stalking, discriminatie, ...);

schending van de rechten van een persoon of de rechten van een bedrijf die beschermd zijn door het auteursrecht, wetgeving inzake handelsgeheimen, het octrooirecht of een ander intellectueel-eigendomsrecht, of door soortgelijke wet- of regelgeving;

verzending van ongevraagde e-mailberichten, inclusief de verzending van ongewenste e-mail of ander reclamemateriaal naar personen die daar niet specifiek om hebben gevraagd (spamberichten);

onredelijk gebruik dat de werking van het wifinetwerk of het gebruik ervan door andere gebruikers kan beïnvloeden.

Imelda vzw logt alle relevante gegevens over het internetgebruik uit veiligheidsoverwegingen en doet hiervan overdracht aan de bevoegde autoriteiten bij een vermoeden van strafbare of onrechtmatige zaken. De verzamelde gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kan u terugvinden onder deze link.

De gebruiker verklaart Imelda vzw nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Imelda vzw voortvloeiende schade.

3. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

De geldende gebruiksvoorwaarden zijn altijd de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat de gebruiker zich bij het wifinetwerk van Imelda vzw aanmeldt.
Imelda vzw behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Alle wijzigingen moeten worden geaccepteerd op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt.