FDG PET-CT-onderzoek

Wat is een FDG PET-CT onderzoek?

PET-CT is de combinatie van PET en CT technologie in één en hetzelfde toestel.
Het PET-onderzoek wordt uitgevoerd met een radioactief gemerkt suiker en geeft ons inzicht in de werking van de weefsels en organen in het lichaam.
Het CT-onderzoek geeft ons meer informatie over de structuur van weefsels en de juiste plaats van de aandoeningen. Voor de CT-scan krijgt u in de meeste gevallen een contrastmiddel toegediend.
Dankzij de combinatie van deze onderzoeken kunnen we ontstekingen en tumoren snel opsporen, daar ontstekings- of tumorcellen vaak meer suiker verbruiken dan normale cellen.

Voorbereiding op het FDG PET-CT onderzoek?

 • U moet minstens 6 uur voor het onderzoek nuchter zijn. U mag vanaf dan enkel nog water drinken. (nuchter = geen vast voedsel, geen suikerhoudende dranken, geen parenterale of enterale voeding, geen glucose-infuus).
 • U mag wel uw thuismedicatie innemen, behalve de medicatie voor suikerziekte (klik hier voor bijkomende info over de voorbereiding bij diabetes).
 • Het is niet wenselijk om een PET-CT scan uit te voeren tijdens de zwangerschap. Het is daarom belangrijk te weten of u zwanger bent of zou kunnen zijn. Gelieve dit steeds te melden, liefst reeds bij het vastleggen van de afspraak.
 • Belangrijk is dat u verwittigt in geval van een gekende contrastallergie, of in geval van een gekende jodiumallergie. Er zal dan geen contrast gegeven worden.
 • Indien u weet hebt van nierproblemen, dient u dit ook steeds te melden. Het onderzoek zal dan, indien nodig aangepast worden.
 • Één tot drie werkdagen voor het onderzoek, wordt u opgebeld. Op dit ogenblik wordt het exacte uur van het onderzoek medegedeeld en worden de hier vermelde voorbereidingen met u nog eens besproken.
   
 • Bij cardiale pathologie / inflammatie geldt een aangepaste voorbereiding: volg deze link

Hoe verloopt het onderzoek?

Voorbereidende fase:

 • Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2 uur. Enkel de patiënt mag gedurende deze tijdspanne in de PET zone verblijven.
 • Na het overlopen van een korte vragenlijst, wordt uw bloedsuikerspiegel gecontroleerd en zal er een infuus geplaatst worden. Hierlangs wordt de licht radioactieve suiker toegediend.
 • Dit product moet 60 minuten inwerken. Tijdens de eerste 30 minuten hiervan, is het belangrijk om rustig in een comfortabele zetel of bed te blijven.
 • Vlak voor de start van het onderzoek zal u worden gevraagd om nogmaals te gaan plassen zodat het onderzoek kan starten met een lege urineblaas.
 • Voordat er beelden gemaakt worden, zal men u vragen alle metalen voorwerpen te verwijderen (zoals tandprothesen, juwelen, kledingstukken met metalen knoppen, …). Laat juwelen en dergelijke dan ook zoveel mogelijk op voorhand thuis.

De beeldopname:

 • Het PET-CT onderzoek zelf duurt een twintigtal minuten. Het is belangrijk dat u gedurende deze tijd zo goed mogelijk stil blijft liggen.
 • Afhankelijk van de reden van het onderzoek, zal er extra jodiumhoudend contrastmiddel worden toegediend voor de CT-scan.
 • Na het onderzoek mag u gewoon eten.
 • Het is belangrijk om na het onderzoek extra water te drinken.
 • Na het onderzoek mag u zelf met de wagen naar huis rijden.

Mogelijke ongemakken bij een PET-CT onderzoek?

In geval van toediening van jodiumhoudende contraststoffen (= aan het begin van de beeldopname) kunt u tijdens de inspuiting van dit contrast een warmtegevoel en soms een plasgevoel krijgen. U kunt ook een vreemde smaak in de mond of een kriebel in de keel krijgen. Dit verdwijnt vanzelf na enkele minuten.

Zijn er mogelijk bijwerkingen of risico’s bij een PET-CT onderzoek?

 • De suikerstof die voor de PET-scan wordt gebruikt, komt overeen met het lichaamseigen glucose, dus bijwerkingen hiervan zijn vrijwel uitgesloten.
 • Indien u extra contrastmiddel kreeg voor de CT-scan, kan er zich in zeldzame gevallen een allergische reactie voordoen.
  • Als het al gebeurt, dan betreft het meestal een milde allergische reactie. Slechts zelden is deze zo ernstig dat de arts moet ingrijpen en hiervoor medicatie moet geven.
  • Gelieve wel steeds het personeel te verwittigen bij een vroegere allergische reactie op contrastmiddel, in geval van gekende jodiumallergie of bij andere allergische reacties.
 • De radioactieve straling tijdens het onderzoek wordt zo laag mogelijk gehouden. De gebruikte dosis wordt dan ook als niet-schadelijk voor uw gezondheid beschouwd.

Wat met het resultaat van het onderzoek?

Het resultaat is niet onmiddellijk na de scan beschikbaar. Het verslag wordt echter zo snel mogelijk (meestal reeds binnen de 1 à 2 werkdagen) aan uw behandelend arts bezorgd.

Praktisch:

 • U moet minstens 6 uur voor het onderzoek nuchter blijven.
 • Water drinken mag nog wel, maar niets anders.
 • Het onderzoek neemt ongeveer 2.5 uur in beslag (inclusief voorbereiding).
 • 1 tot 3 werkdagen voor het onderzoek wordt u telefonisch ingelicht over het exacte uur waarop u verwacht wordt.
 • Neem uw identiteitskaart mee.

Plaats van het onderzoek:

Vesalius PET-CT centrum,
Imeldalaan 9,
2820 BONHEIDEN

GPS: in te geven “Domis de Semerpontlaan 55 – 2820 Bonheiden”.  De inrit van het PET-centrum bevindt zich hier tegenover.

Klik hier om een kaartje met de route te openen

Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht nummer 015 50 55 90