Ergotherapie

Ergotherapie in het Imeldaziekenhuis? Wij stellen ons graag even voor…

Een ergotherapeut begeleidt personen van alle leeftijdsfasen bij het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. De ergotherapeut gebruikt als middel alle activiteiten/handelingen die personen in die situaties kunnen uitvoeren (Vlaams Ergotherapeutenverbond, 2015).

De ergotherapeuten binnen ons ziekenhuis zijn paramedici die net zoals logopedisten, psychologen en kinesisten deel uitmaken van een multidisciplinair team. Zij begeleiden je mee vanaf de opname tot ontslag naar huis of naar een andere residentie. Ze gaan met jou in gesprek om meer te weten te komen over jouw rol in de maatschappij (als partner, collega,…) en jouw functioneren vóór de opname in het ziekenhuis. Op die manier kunnen ze zich een beter beeld vormen van jouw wensen, noden en hulpvraag. Ze stellen met jou haalbare doelstellingen op die je graag zou willen bereiken tijdens je  opname in het ziekenhuis. Zo werken ze steeds aan doelstellingen op jouw maat. 

Ergotherapie binnen de dienst
Fysische geneeskunde en revalidatie


Karolien
Dehaene


Annelies
Van de Putte


Liesl
Cobbaut

 

 
Karolien, Annelies en Liesl werken op de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie. Zij staan in voor de ergotherapeutische behandelingen in het Algemeen Ziekenhuis en binnen de ambulante revalidatie. Daarnaast maken zij ook deel uit van het RolstoelAdviesTeam (RAT).

Contact via secretariaat fysio: 015 50 52 50

 

WIST JE DAT…

  • Er in het Imeldaziekenhuis 9 ergotherapeuten werkzaam zijn?
  • Er ergotherapeuten werkzaam zijn op ongeveer alle afdelingen van het ziekenhuis?
  • Zij advies geven over de beschikbare (mobiliteits-) hulpmiddelen en je ze leren gebruiken?
  • Zij meer informatie geven over eventuele woningaanpassingen?
  • Zij met jou trainen op specifieke vaardigheden, zoals fijne motoriek, evenwicht, geheugen en concentratie, éénhandigheidstraining,…?
  • Zij met jou oefenen op specifieke activiteiten, zoals de transfer in en uit de auto, keukenactiviteiten, ochtendtoilet, fietsen, wandelen in het bos…?
  • Zij educatie geven rond rugklachten, transfers na een heupoperatie…?
  • Zij testen afnemen zoals de handkrachttest, geheugentest…?
  • Ergotherapeuten ook informatie geven aan mantelzorgers/familie?