Corona - veel gestelde vragen van zwangeren

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen rond COVID-19 en vaccinatie

Je kan ook alle antwoorden op je vragen terugvinden in de Corona Praktijkwijzer van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG).

Mag ik als zwangere gevaccineerd worden?

In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen, en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, stelt de de Hoge Gezondheidsraad dat alle zwangere vrouwen idealiter prioritair gevaccineerd zouden worden (fase 1b van de campagne). De reden is dat zij een verhoogd risico lopen op ernstige COVID-19 en op premature bevalling. De beschikbare COVID-19 mRNA vaccins (Pfizer en Moderna) kunnen aan hen veilig worden gegeven.

Mag ik gevaccineerd worden bij zwangerschapswens of fertiliteitsbehandeling?

Bij zwangerschapswens of fertiliteitsbehandeling is er geen reden om de vaccinatie uit te stellen. De vaccinatie houdt geen enkel risico in op verminderde vruchtbaarheid.

Hoe kan ik als zwangere priotitair behandeld worden voor vaccinatie?

Vanaf 4 mei 2021 kunnen huisartsen zwangere vrouwen registreren op een prioritaire lijst voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Binnen de 48u na registratie, zal de zwangere vrouw opgeroepen worden om zich met een mRNA vaccin te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum. De mogelijkheid voor prioritaire vaccinatie blijft bestaan gedurende de volledige duur van de vaccinatiecampagne. Men laat zich bij voorkeur voor het derde trimester (< 32 weken) vaccineren. 

Zwangere vrouwen die reeds éénmalig gevaccineerd werden met een adenovirus vector vaccin (AstraZeneca) worden geadviseerd een tweede dosis van hetzelfde type vaccin te krijgen. De kans op een trombogene aandoening na het tweede vaccin wordt extreem klein tot quasi onbestaande geacht.

Vrouwen die een zwangerschapswens hebben, al dan niet binnen een fertiliteitstraject, kunnen om billijke redenen niet op de prioritaire lijst geplaatst worden.

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op basis van de dagelijks aangepaste richtlijnen van de Vlaamse en Federale overheid kan je zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neem je best telefonisch contact op met je huisarts. Mocht je overwegen jouw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Ik ben besmet met het coronavirus en moet bevallen. Mag mijn partner nog wel meekomen?

Natuurlijk mag de partner nog bij de bevalling aanwezig zijn. We voorzien voldoende beschermingsmaatregelen en houden ons aan de hygiënerichtlijnen.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de vroedvrouw, huisarts of gynaecoloog door?

Overleg met je huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw wat te doen in dit specifieke geval.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven. Nog meer info vind je hier.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, wat nu?

Na een doorgemaakte infectie met COVID-19 wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Je kan de aanbevelingen van de Vlaamse Vereniging voor Verloskunde en Gynaecologie (VVOG) via de website www.vvog.be. Deze website is ook toegankelijk voor zwangere vrouwen en hun partner.

Terug naar Algemene informatie over Corona

Er heerst momenteel heel wat ongerustheid bij zwangere vrouwen over hun zwangerschap, over de bevalling en over de borstvoeding gedurende de CoVid-19 pandemie.

Dr. Jan Bosteels, diensthoofd gynaecologie en verloskunde in ons ziekenhuis, beantwoordt de belangrijkste vragen waar zwangere vrouwen momenteel ongerust over zijn.

Rondleiding op de verloskamer en de Kraamafdeling

Momenteel kunnen de vroedvrouwen, door de coronacrisis, geen rondleidingen (GVO) op de verloskamer en kraamafdeling voor de zwangeren meer uitvoeren. Daarom hebben we een filmpje gemaakt zodat je als zwangere vrouw toch de belangrijkste informatie meekrijgt en je eveneens onze kamers en verloskamers kan bekijken.