Corona

Ga snel naar:

 

Bezoekregeling

Gezien de sterk dalende trend in het aantal opgenomen coronapatiënten, zal er vanaf zaterdag 14 mei 2022 volgende bezoekregeling gelden.

Hou bij je bezoek met het volgende rekening:

 • Twee bezoekers per dag zijn toegelaten.
 • Bezoek heeft geen beperking in tijd meer.
 • Bezoek is toegestaan vanaf de eerste opnamedag.
 • Bezoek bij COVID-positieve patiënten:
  Hiervoor meld je je eerst aan bij de verpleegpost. Je draagt verplicht een FFP2-masker en beschermende bril. Deze bril is te verkijgen bij de verpleegpost.

Aandachtspunten voor als je op bezoek komt:

 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling.
 • Draag gedurende het volledige bezoek een chirurgisch masker.
 • Blijf in de kamer van de patiënt, bezoek is niet toegestaan in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting. Laat de deur open.

Bezoekuren:

Het bezoek wordt beperkt tot 2 bezoekers per dag, maar wordt niet langer beperkt in tijd binnen de algemene bezoekuren: van 15 tot 20 uur.

Een aantal diensten hebben een aangepaste bezoekregeling:

 • Kraam: de partner/andere ouder kan in de loop van de hele dag tegelijkertijd op bezoek komen. Ook broertjes of zusjes mogen op bezoek komen. Buiten partner en kinderen zijn per dag 2 bezoekers toegestaan binnen de algemene bezoekuren. 
 • Neonatologie: naast de inslapende ouder kan ook de andere ouder in de loop van de hele dag op bezoek komen. Ook broertjes of zusjes mogen op bezoek komen. Buiten ouders en kinderen zijn per dag 2 bezoekers toegestaan binnen de algemene bezoekuren. 
 • Kinderafdeling: Naast de ouders mogen broers en zussen op bezoek komen. Per dag is tijdens de algemene bezoekuren bezoek toegestaan van maximum twee personen. . 
  Pediatrisch dagziekenhuis: hier is slechts één begeleider toegestaan. Ook hier is het dragen van een chirurgisch masker verplicht. Dit masker wordt opgehouden gedurende het volledige bezoek.
 • Bezoekmomenten worden vastgelegd in overleg met het zorgteam op de diensten Intensieve & Bijzondere Zorgen, Dagziekenhuis 2 en in palliatieve situaties.

Bedankt voor jullie begrip! 

Afspraken maken

•             Wens je een nieuwe afspraak te maken?

Voor heel wat raadplegingen in ons ziekenhuis kan je zelf online een afspraak maken.
Meer informatie kan je hier vinden.

Je kan ook telefonisch een afspraak maken via onze afsprakendienst op het nummer 015 50 51 11.

•             Heb je een dringend probleem?
Contacteer je huisarts of kom naar de dienst Spoedgevallen.

Veiligheidsvoorschriften voor wie naar het ziekenhuis komt

Om mee te zorgen voor een maximale veiligheid voor iedereen die in ons ziekenhuis komt, vragen we om onderstaande maatregelen nauwgezet te volgen.

Blijf thuis als je ziek bent
Heb je symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer je afspraak. Neem zo nodig contact op met je huisarts.

 Breng je mondmasker mee
Toegang tot het ziekenhuis is enkel toegestaan indien je een mondmasker draagt. Draag het ten allen tijde doorheen het hele ziekenhuis. 
 

 

 


Hoest of nies steeds in een papieren zakdoek en gooi deze onmiddellijk in de vuilbak
Breng papieren zakdoeken mee.

 

 Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog

 

 
Was of ontsmet regelmatig je handen

Op verschillende plaatsen in het ziekenhuis kan je ontsmettingsalcohol vinden.
In alle toiletten is voldoende zeep voorzien om je handen te wassen.

 


Betreed het ziekenhuis slechts 20 minuten voor je afspraak
Om de afstand tussen twee personen op 1,5 meter te houden, zijn slechts een beperkt aantal patiënten in de wachtzaal toegestaan. Kom dus niet vroeger dan 20 minuten voor je afspraak naar ons ziekenhuis.

 

 


In de draaideur van de inkomhal is maximum 1 persoon per compartiment toegestaan

 

 Hou minstens anderhalve meter afstand
Laat minimum anderhalve meter tussen jezelf en een andere persoon. 
Dit in elke ruimte van ons ziekenhuis. 

 


 


Maximum 2 personen toegestaan in de lift
In de lift zijn maximum twee personen toegestaan. Sta in de lift met je rug naar de tweede persoon.

 Gebruik bij voorkeur de trap
Om files bij de liften te vermijden, raden we aan de trappen te gebruiken.

 

 

 


We rekenen op je begrip en medewerking om de veiligheid van al onze patiënten en medewerkers te garanderen. Stel je in ons ziekenhuis een veiligheidsrisico vast of heb je suggesties om bepaalde situaties te verbeteren? Meld dit dan aan onze ombudsdienst (email). We bekijken dit en sturen indien mogelijk bij. Alvast bedankt.

Hoe draag je op correcte wijze een mondmasker?

 • Ontsmet eerst je handen met handalcohol.
 • De gekleurde kant langs buiten, de witte kant langs binnen.
 • Breng de rekkers rond je oren aan.
 • Vorm de metalen strip aansluitend rond je neus.
 • Rek het mondmasker zodat het je neus, mond en kin bedekt.
  Draag je mondmasker nooit onder de neus!
 • Raak je mondmasker verder niet meer aan.
 • Ontsmet opnieuw je handen met handalcohol.

Breng een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis

Om je goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie je thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis. Tijdens de CoVid-19-epidemie is dat extra belangrijk.

Wat is een medicatieschema?

Een medicatieschema is een duidelijk en volledig overzicht van alle medicatie die je neemt:

 • Medicatie die je regelmatig neemt
 • Medicatie die je maar één keer per week of per maand neemt
 • Puffers
 • Oogdruppels
 • Medicatie die je zonder voorschrift bij de apotheker koopt.
 • Enz.

Vermeld in het schema ook welke geneesmiddelen je niet verdraagt of waar je allergisch aan bent.

Een medicatieschema invullen

Download hier een leeg medicatieschema. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, je apotheker of je huisarts.

Bewaar het ingevulde schema in je portefeuille, handtas of gsm. Zo heb je het bij de hand als je onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken.

Lees hier meer over het gebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis.

Informatie over COVID-19

Meer info en de ‘meest gestelde vragen’ vind je terug op www.info-coronavirus.be.

Heb je nog vragen dan kan je steeds bellen naar het gratis nummer 0800 14 689.

 

Laatste update van deze pagina: 20/10/2022 - 13.00 uur