Corona

Op deze pagina vind je een antwoord op veelgestelde vragen rond het COVID-19-virus. Deze pagina wordt ook regelmatig geüpdatet volgens de laatst beschikbare informatie.

Op vraag van de overheid dient ook ons ziekenhuis patiënten met (vermoeden van) COVID-19, die te ziek zijn voor een thuisquarantaine, op te nemen. Deze patiënten worden op één gecentraliseerde afdeling gehospitaliseerd en de verzorging gebeurt afgezonderd van andere patiënten in ons ziekenhuis. We stellen hiervoor een team samen van artsen en verpleegkundigen. Zij zijn uitgerust om onze patiënten op een correcte en veilige manier te verzorgen.

Bezoekregeling

Aangepaste bezoekregeling vanaf 29 juli 2020. 

Gezien de recente situatie betreffende COVID-19 in onze provincie, werden er vanuit de provinciale crisiscel bijkomende maatregelen voorzien voor personen die naar een ziekenhuis gaan voor bezoek of consultatie. 
Aangezien we in ons ziekenhuis proactief voorzichtige maatregelen hanteren en de COVID-19-situatie in ons ziekenhuis zeer beperkt is, handhaven wij onze bestaande maatregelen.

Het blijft de komende dagen belangrijk om blijvend voorzichtig te handelen en dus ook te kunnen rekenen op het gezond verstand van iedereen: afstand houden, mondneusmaskers dragen en handhygiëne blijven de middelen in de strijd tegen COVID-19. In geval van een eventuele opflakkerende COVID-19-situatie zullen we meer beperkingen moeten doorvoeren. Raadpleeg daarom voor je bezoek steeds onze website voor de laatste richtlijnen.

Wat raden we aan?

Voor de veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers, geven we als ziekenhuis de voorkeur aan virtueel bezoek en raden we aan contact te houden via de sociale media (Skype, Whatsapp…). Onze verpleegafdelingen beschikken over tablets waarmee, indien nodig, een connectie kan gemaakt worden met de patiënt.

Wie mag geen bezoek ontvangen?

 • Patiënten die (vermoedelijk) COVID-19-positief zijn (uitzondering voor patiënten in kritieke toestand of eindelevensfase - zie verder).

Wie mag bezoek ontvangen?

 • Bij voorkeur, enkel de patiënten die minstens vier nachten in ons ziekenhuis verblijven. 

Mogen patiënten worden afgezet en opgehaald op de afdeling?

 • Het is toegestaan patiënten zelf, na inschrijving, naar de afdeling te brengen en hen bij ontslag op te halen.

Hoeveel bezoekers zijn toegestaan?

 • Patiënten mogen per dag 2 bezoekers ontvangen uit een bubbel van 5. De nationale richtlijnen hieromtrent moeten natuurlijk hierbij gehandhaafd blijven.

Wanneer is het bezoekuur?

 • De algemene bezoekuren zijn tussen 14 en 19 uur. We vragen om het bezoek te beperken tot max. 1 uur.
 • Aangepaste bezoekuren:
  • Intensieve zorgen:
   van 11 tot 11.30 uur
   van 19 tot 19.30 uur
  • Bijzondere zorgen:
   Bezoek in overleg met de verpleegequipe
  • PAAZ
   Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 18 tot 20 uur
   Woensdag, zaterdag en zondag: 14 tot 20 uur

Richtlijnen voor bezoekers.

 • Iedere bezoeker moet gedurende de 14 voorafgaande dagen vóór het patiëntenbezoek, symptoomvrij zijn.
 • Alle bezoekers melden zich aan via de hoofdingang.
 • Elke bezoeker is verplicht een mondneusmasker mee te brengen en voortdurend te dragen tijdens het bezoek.
  We raden het dragen van een mondneusmasker ook sterk aan buiten het ziekenhuis (bv. op de parking).
 • Er moet steeds min. 1,5 meter afstand gehouden worden.

Richtlijnen voor begeleiders

Om het aantal personen in onze wachtzalen te beperken en social distancing te garanderen, vragen we onze patiënten om alleen naar de raadpleging te komen.

Wanneer echt nodig, wordt één begeleider toegestaan:

 • een ouder bij een minderjarig kind;
 • de partner bij prenatale onderzoeken;
 • indien noodzaak aan ondersteuning en hulp (dementie, hulpbehoevend of bij taalproblematiek).

 

Gefaseerde heropstart consultaties, onderzoeken en ingrepen in het Imeldaziekenhuis

De eerste maand van de heropstart van onze consultaties onder veilige omstandigheden is achter de rug.  Intussen heeft het overgrote deel van onze patiënten met een geannuleerde afspraak sedert de COVID-19-crisis een nieuwe afspraak gekregen. Volgende zaken zijn erg belangrijk:

Afspraken maken

•             Wens je een nieuwe afspraak te maken?
Hiervoor kan je opnieuw telefonisch een afspraak maken via onze afsprakendienst op het nummer 015 50 51 11. Het online afsprakensysteem is momenteel nog niet beschikbaar.

•             Had je een eerdere afspraak die werd geannuleerd?
Dan werd je ondertussen door het ziekenhuis gecontacteerd om deze afspraak opnieuw in te plannen. Werd je echter nog niet gecontacteerd, dan kan je een afspraak maken via onze afsprakendienst op het nummer 015 50 51 11.

•             Heb je een dringend probleem?
Contacteer je huisarts of kom naar de dienst Spoedgevallen.

Omdat er veel telefoonverkeer is, kunnen de wachttijden om ons te bereiken oplopen.
Onze excuses hiervoor en dank voor het begrip
.

COVID-19 screening enkel op afspraak

Vanaf vandaag, 26 augustus, kan er enkel nog een COVID-test in ons ziekenhuis worden afgenomen indien je hiervoor op voorhand een afspraak hebt gemaakt, of indien voor jou door de behandelende arts uit ons ziekenhuis of zijn/haar secretariaat een afspraak werd gemaakt. Je kan een afspraak maken via telefoonnummer 015 50 51 11 daar probeert men jou – in de mate van onze capaciteit – zo snel mogelijk te bedienen. Wij vragen je om NIET naar het ziekenhuis te komen zonder afspraak: je zal niet verder geholpen kunnen worden.

Voor vertrekkende reizigers is de screening ten hunne laste: er zal je gevraagd worden om de test onmiddellijk in het ziekenhuis te betalen. De kostprijs van deze test is € 46,81. Indien ook een bloedafname vereist is, dien je daarvoor nog € 9,60 te betalen. OPGELET: vanaf 1 oktober wordt in ons ziekenhuis GEEN screening meer gedaan van vertrekkende reizigers.

Voor terugkerende reizigers uit een oranje of rode zone, wordt dit door de mutualiteit betaald, maar je dient hiervoor een aanvraagformulier te hebben dat je kan verkrijgen via je huisarts. Je vindt meer uitleg over de te nemen maatregelen bij reizen op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Als ziekenhuis willen we accuraat en snel werken, in de mate van onze capaciteit: we danken je bij voorbaat voor je begrip.

Graag geven we volgende richtlijnen mee in verband met deze screening:

- Kom indien je symptomen van COVID-19 hebt niet naar het ziekenhuis, annuleer je afspraak en contacteer je huisarts
- Breng je eigen mondmasker mee als je naar het ziekenhuis komt en draag het overal in het ziekenhuis
- Wees stipt aanwezig op de afspraak, niet te vroeg of te laat, dit om een vlotte doorstroom te garanderen
- Er is een niet betalende parking voorzien COVID-screening, je moet dus niet parkeren op de gewone parking:
rij naar de hoofdingang en volg de pijlen voor de COVID-screening
- Meld je aan via de “Ingang COVID-screening"
- De inschrijving gebeurt digitaal, je hoeft enkel je identiteitskaart te scannen in het digiloket en jouw inschrijving is in orde.

Veiligheidsvoorschriften voor wie naar het ziekenhuis komt

Het is van het grootste belang dat veiligheid primeert in de aanpak van de geleidelijke heropstart van de reguliere activiteiten in ons ziekenhuis. Wij organiseren in het ziekenhuis 2 volledig gescheiden circuits: een COVID-19-lijn EN een reguliere lijn.

We rekenen dan ook op ieders medewerking. We vragen je om onderstaande maatregelen grondig door te nemen en nauwgezet te volgen.

Blijf thuis als je ziek bent
Heb je symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer je afspraak. Neem zo nodig contact op met je huisarts.

 Breng je mondmasker mee
Toegang tot het ziekenhuis is enkel toegestaan indien je een mondmasker draagt. Draag het ten allen tijde doorheen het hele ziekenhuis. 
We raden het dragen van een mondneusmasker ook sterk aan buiten het ziekenhuis (bv. op de parking).

 


Hoest of nies steeds in een papieren zakdoek en gooi deze onmiddellijk in de vuilbak
Breng papieren zakdoeken mee.

 Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog

 

 Was of ontsmet regelmatig je handen
Op verschillende plaatsen in het ziekenhuis kan je ontsmettingsalcohol vinden.
In alle toiletten is voldoende zeep voorzien om je handen te wassen.

 


Betreed het ziekenhuis slechts 20 minuten voor je afspraak
Om de afstand tussen twee personen op 1,5 meter te houden, zijn slechts een beperkt aantal patiënten in de wachtzaal toegestaan. Kom dus niet vroeger dan 20 minuten voor je afspraak naar ons ziekenhuis.

 


In de draaideur van de inkomhal is maximum 1 persoon per compartiment toegestaan

 

 Hou minstens anderhalve meter afstand
Laat minimum anderhalve meter tussen jezelf en een andere persoon. 
Dit in elke ruimte van ons ziekenhuis. 

 


Respecteer de heen/weer richting in onze inkomhal
Om het kruisen van personen te beperken, vragen we de heen en weer richting in onze inkomhal te respecteren.

 Maximum 2 personen toegestaan in de lift
In de lift zijn maximum twee personen toegestaan. Sta in de lift met je rug naar de tweede persoon.

 Gebruik bij voorkeur de trap
Om files bij de liften te vermijden, raden we aan de trappen te gebruiken.

 

 


Kom als patiënt alleen naar de raadpleging
Om het aantal personen in onze wachtzalen te beperken en social distancing te garanderen, vragen we onze patiënten om alleen naar de raadpleging te komen. 
Wanneer echt nodig wordt één begeleider toegestaan, een ouder bij een minderjarig kind, de partner bij prenatale onderzoeken en een begeleider indien noodzaak aan ondersteuning en hulp (dementie, hulpbehoevend of bij taalproblemen).

 


Bezoek voor patiënten is in beperkte mate toestaan
Bezoek is, bij voorkeur, toegelaten bij patiënten die minstens vier nachten in ons ziekenhuis verblijven.
Patiënten mogen per dag 2 bezoekers ontvangen uit een bubbel van 5. De nationale richtlijnen hieromtrent moeten natuurlijk hierbij gehandhaafd blijven..

We rekenen op je begrip en medewerking om de veiligheid van al onze patiënten te garanderen. Stel je in ons ziekenhuis een veiligheidsrisico vast of heb je suggesties om bepaalde situaties te verbeteren? Meld dit dan aan onze ombudsdienst (email). We bekijken dit dan en sturen indien mogelijk bij. Alvast bedankt.

Hoe draag je op correcte wijze een mondmasker?

 • Ontsmet eerst je handen met handalcohol.
 • De gekleurde kant langs buiten, de witte kant langs binnen.
 • Breng de rekkers rond je oren aan.
 • Vorm de metalen strip aansluitend rond je neus.
 • Rek het mondmasker zodat het je neus, mond en kin bedekt.
  Draag je mondmasker nooit enkel onder de neus!
 • Raak je mondmasker verder niet meer aan.
  Ontsmet opnieuw je handen met handalcohol.

Breng een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis

Om je goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie je thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis. Tijdens de CoVid-19-epidemie is dat extra belangrijk.

Wat is een medicatieschema?

Een medicatieschema is een duidelijk en volledig overzicht van alle medicatie die je neemt:

 • Medicatie die je regelmatig neemt
 • Medicatie die je maar één keer per week of per maand neemt
 • Puffers
 • Oogdruppels
 • Medicatie die je zonder voorschrift bij de apotheker koopt.
 • Enz.

Vermeld in het schema ook welke geneesmiddelen je niet verdraagt of waar je allergisch aan bent.

Een medicatieschema invullen

Download hier een leeg medicatieschema. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, je apotheker of je huisarts.

Bewaar het ingevulde schema in je portefeuille, handtas of gsm. Zo heb je het bij de hand als je onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken.

Lees hier meer over het gebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis.

 

Informatie over CoVid-19

Meer info en de ‘meest gestelde vragen’ vind je terug op www.info-coronavirus.be.

Heb je nog vragen dan kan je steeds bellen naar het gratis nummer 0800 14 689.

 

Laatste update van deze pagina: 10/09/2020 - 10.00 uur