Corona

Op deze pagina vind je een antwoord op veelgestelde vragen rond het CoVid-19-virus. Deze pagina wordt ook regelmatig geüpdatet volgens de laatst beschikbare informatie.

Op vraag van de overheid dient ook ons ziekenhuis patiënten met (vermoeden van) CoVid-19, die te ziek zijn voor een thuisquarantaine, op te nemen. Deze patiënten worden op één gecentraliseerde afdeling gehospitaliseerd en de verzorging gebeurt afgezonderd van andere patiënten in ons ziekenhuis. We stellen hiervoor een team samen van artsen en verpleegkundigen. Zij zijn uitgerust om onze patiënten op een correcte en veilige manier te verzorgen.

Bezoekregeling

Vanaf 2 juni zal er in beperkte mate in ons ziekenhuis patiëntenbezoek toegestaan worden. Hieronder vind je hoe we dit gaan organiseren:

Wat zijn de regels in ons ziekenhuis?

Voor de veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers, geven we als ziekenhuis de voorkeur aan virtueel bezoek en raden we aan contact te houden via de sociale media (Skype, Whatsapp…). Onze verpleegafdelingen beschikken over tablets waarmee, indien nodig, een connectie kan gemaakt worden met de patiënt.

Wie mag bezoek ontvangen?

 • Patiënten die meer dan een week in het ziekenhuis verblijven.

Hoeveel bezoekers zijn toegestaan?

 • Patiënten mogen 1 bezoeker ontvangen, steeds dezelfde.

Wanneer is het bezoekuur?

 • Bezoek is enkel toegelaten tussen 17 en 19 uur. We vragen om het bezoek te beperken tot max. 1 uur.

Richtlijnen voor bezoekers.

 • Iedere bezoeker moet gedurende de 14 voorafgaande dagen voor het patiëntenbezoek, symptoomvrij zijn.
 • Alle bezoekers melden zich aan via de hoofdingang.
 • Elke bezoeker is verplicht een mondmasker mee te brengen en voortdurend te dragen tijdens het bezoek.
 • Er moet steeds min. 1,5 meter afstand gehouden worden.

Specifieke regelingen.

 • Kraamafdeling:
  • Zowel de partner als de andere kinderen van het gezin mogen op bezoek komen.
  • Per dag wordt één bezoekmoment toegestaan, en dit in overleg met het zorgteam.
 • Kinderafdeling:
  • Wanneer je kind opgenomen wordt, mogen beide ouders op bezoek komen.
 • Oncologie en palliatieve zorg
  • Uitgebreider bezoek kan toegelaten worden in overleg met de behandelend arts en de zorgafdeling.
 • Intensieve Zorgen:
  •  Bezoek kan toegelaten worden in overleg met de zorgafdeling.

Gefaseerde heropstart consultaties, onderzoeken en ingrepen in het Imeldaziekenhuis

De eerste maand van de heropstart van onze consultaties onder veilige omstandigheden is achter de rug.  Intussen heeft het overgrote deel van onze patiënten met een geannuleerde afspraak sedert de COVID-19-crisis een nieuwe afspraak gekregen. Volgende zaken zijn erg belangrijk:

Afspraken maken

•             Wens je een nieuwe afspraak te maken?
Hiervoor kan je opnieuw telefonisch een afspraak maken via onze afsprakendienst op het nummer 015 50 51 11. Het online afsprakensysteem is momenteel nog niet beschikbaar.

•             Had je een eerdere afspraak die werd geannuleerd?
Dan werd je ondertussen door het ziekenhuis gecontacteerd om deze afspraak opnieuw in te plannen. Werd je echter nog niet gecontacteerd, dan kan je een afspraak maken via onze afsprakendienst op het nummer 015 50 51 11.

•             Heb je een dringend probleem?
Contacteer je huisarts of kom naar de dienst Spoedgevallen.

Omdat er veel telefoonverkeer is, kunnen de wachttijden om ons te bereiken oplopen.
Onze excuses hiervoor en dank voor het begrip
.

COVID-screening voor een ingreep

Wie naar ons ziekenhuis komt voor een geplande ingreep, zal vooraf gescreend worden. De afspraak voor deze screening wordt door jouw behandelende arts of het secretariaat gemaakt.

Graag geven we volgende richtlijnen mee in verband met deze screening:

- Kom indien je symptomen van COVID-19 hebt niet naar het ziekenhuis, annuleer je afspraak en contacteer je huisarts
- Breng je eigen mondmasker mee als je naar het ziekenhuis komt en draag het overal in het ziekenhuis
- Wees stipt aanwezig op de afspraak, niet te vroeg of te laat, dit om een vlotte doorstroom te garanderen
- Er is een niet betalende parking voorzien COVID-screening, je moet dus niet parkeren op de gewone parking:
rij naar de hoofdingang en volg de pijlen voor de COVID-screening
- Meld je aan via de “Ingang COVID-screening"
- De inschrijving gebeurt digitaal, je hoeft enkel je identiteitskaart te scannen in het digiloket en jouw inschrijving is in orde.

Veiligheidsvoorschriften voor wie naar het ziekenhuis komt

Het is van het grootste belang dat veiligheid primeert in de aanpak van de geleidelijke heropstart van de reguliere activiteiten in ons ziekenhuis. Wij organiseren in het ziekenhuis 2 volledig gescheiden circuits: een COVID-19-lijn EN een reguliere lijn.

We rekenen dan ook op ieders medewerking. We vragen je om onderstaande maatregelen grondig door te nemen en nauwgezet te volgen.

Blijf thuis als je ziek bent
Heb je symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer je afspraak. Neem zo nodig contact op met je huisarts.

 Breng je mondmasker mee
Toegang tot het ziekenhuis is enkel toegestaan indien je een mondmasker draagt.
Draag het ten allen tijde doorheen het hele ziekenhuis.

 


Hoest of nies steeds in een papieren zakdoek en gooi deze onmiddellijk in de vuilbak
Breng papieren zakdoeken mee.

 Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog

 

 Was of ontsmet regelmatig je handen
Op verschillende plaatsen in het ziekenhuis kan je ontsmettingsalcohol vinden.
In alle toiletten is voldoende zeep voorzien om je handen te wassen.

 


Betreed het ziekenhuis slechts 20 minuten voor je afspraak
Om de afstand tussen twee personen op 1,5 meter te houden, zijn slechts een beperkt aantal patiënten in de wachtzaal toegestaan. Kom dus niet vroeger dan 20 minuten voor je afspraak naar ons ziekenhuis.

 


In de draaideur van de inkomhal is maximum 1 persoon per compartiment toegestaan

 

 Hou minstens anderhalve meter afstand
Laat minimum anderhalve meter tussen jezelf en een andere persoon. 
Dit in elke ruimte van ons ziekenhuis. 

 


Respecteer de heen/weer richting in onze inkomhal
Om het kruisen van personen te beperken, vragen we de heen en weer richting in onze inkomhal te respecteren.

 Maximum 2 personen toegestaan in de lift
In de lift zijn maximum twee personen toegestaan. Sta in de lift met je rug naar de tweede persoon.

 Gebruik bij voorkeur de trap
Om files bij de liften te vermijden, raden we aan de trappen te gebruiken.

 

 


Enkel patiënten toegestaan in de wachtzalen
Om het aantal patiënten in de wachtzaal te beperken, worden enkel patiënten toegelaten. 
Enkel deze uitzonderingen zijn toegestaan: een ouder bij een minderjarig kind, een begeleider indien dit absoluut noodzakelijk is.

 


Bezoek voor patiënten is in beperkte mate toestaan
Vanaf 2 juni zal er in beperkte mate in ons ziekenhuis patiëntenbezoek toegestaan worden. Hierboven vind je hoe we dit gaan organiseren.

We rekenen op je begrip en medewerking om de veiligheid van al onze patiënten te garanderen. Stel je in ons ziekenhuis een veiligheidsrisico vast of heb je suggesties om bepaalde situaties te verbeteren? Meld dit dan aan onze ombudsdienst (ombudsdienst@imelda.be). We bekijken dit dan en sturen indien mogelijk bij. Alvast bedankt.

Hoe draag je op correcte wijze een mondmasker?

 • Ontsmet eerst je handen met handalcohol.
 • De gekleurde kant langs buiten, de witte kant langs binnen.
 • Breng de rekkers rond je oren aan.
 • Vorm de metalen strip aansluitend rond je neus.
 • Rek het mondmasker zodat het je neus, mond en kin bedekt.
  Draag je mondmasker nooit enkel onder de neus!
 • Raak je mondmasker verder niet meer aan.
  Ontsmet opnieuw je handen met handalcohol.

Stel dringende zorg niet uit

Twijfel je om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan wanneer je ernstige gezondheidszorgproblemen hebt? Wees dan gerust, het ziekenhuis is op de huidige situatie voorzien. Er zijn binnen het Imeldaziekenhuis twee van mekaar afgesloten circuits gemaakt: die voor de patiënten die besmet zijn met het CoVid-19-virus, maar ook een voor patiënten zonder besmetting die dringende zorg nodig hebben.

Sinds 13 maart werden in het kader van CoVid-19 de niet-dringende ingrepen in onze ziekenhuis uitgesteld om zo de capaciteit voor CoVid-19-patiënten op te trekken.

We merken echter dat steeds meer mensen met dringende medische noden niet meer naar het ziekenhuis komen. In plaats van contact op te nemen met hun huisarts of de spoeddiensten, stellen ze de zorg uit. Dat is helemaal niet nodig.

Ondanks het coronavirus kan je veilig in ons ziekenhuis terecht voor andere zaken. Behandelend artsen beoordelen wat kan uitgesteld worden en wat niet. Iets wat drie weken geleden niet dringend was, kan dat nu wel zijn.

Je kan dus nog steeds terecht bij je huisarts en op onze Spoedafdeling terecht voor niet-coronagerelateerde aandoeningen. Deze boodschap wordt eveneens door Zorgnet-Icuro ondersteund.

Dr. Luc Janssens, hartchirurg in ons ziekenhuis, waarschuwt dat wegblijven serieuze gevolgen kan hebben voor je gezondheid. Hij doet dan ook een oproep om zeker niet weg te blijven uit het ziekenhuis bij bv. acute hartproblemen.

Breng een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis

Om je goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie je thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis. Tijdens de CoVid-19-epidemie is dat extra belangrijk.

Wat is een medicatieschema?

Een medicatieschema is een duidelijk en volledig overzicht van alle medicatie die je neemt:

 • Medicatie die je regelmatig neemt
 • Medicatie die je maar één keer per week of per maand neemt
 • Puffers
 • Oogdruppels
 • Medicatie die je zonder voorschrift bij de apotheker koopt.
 • Enz.

Vermeld in het schema ook welke geneesmiddelen je niet verdraagt of waar je allergisch aan bent.

Een medicatieschema invullen

Download hier een leeg medicatieschema. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, je apotheker of je huisarts.

Bewaar het ingevulde schema in je portefeuille, handtas of gsm. Zo heb je het bij de hand als je onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken.

Lees hier meer over het gebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis.

Extra belangrijk bij COVID-19

Als je met een vermoeden van CoVid-19 naar de Spoedgevallendienst komt, is het extra belangrijk om aan het medicatieschema te denken. Vaak worden patiënten doorverwezen via een triagecentrum en niet door de vaste huisarts die een goed beeld heeft van de thuismedicatie. In deze uitzonderlijke situatie mag er ook geen familielid bij de patiënt blijven die ons informatie kan geven. Een correct ingevuld medicatieschema is dus van levensbelang.

Informatie voor patiënten en bezoekers

Oproep mondmaskers, handalcohol en handschoenen

Help ons aan mondmaskers zodat onze zorgverleners zelf niet ziek worden!

Je hebt het zeker al gehoord of gelezen : de mondmaskers in de ziekenhuizen worden schaars, ook bij ons. Wij durven dus deze oproep lanceren: Aan iedereen die thuis ‘verpakte’ mondmaskers heeft liggen: Breng ze naar de inkomhal van ons ziekenhuis, zeker wie FFP1, FFP2 of FFP3 maskers heeft!

Na mondmaskers wordt in de ziekenhuizen ook handalcohol schaars, ook bij ons. Alcogel is noodzakelijk voor onze zorg. We willen dan ook vragen aan iedereen, maar vooral ook aan bedrijven, die nog alcogel of pure ontsmettingsalcohol 70° hebben om die binnen te brengen in het ziekenhuis. Aan de inkom van ons ziekenhuis staan medewerkers in een drop off zone waar je de handalcohol kan achterlaten.

Handschoenen zijn erg nodig in de zorg voor CoVid-19-patiënten. Daarom doen we graag een oproep. Iedereen die nog over nitril handschoenen (voornamelijk maten small, medium en large) beschikt, mag deze binnenbrengen in ons ziekenhuis. Aan de inkom van ons ziekenhuis staan medewerkers in een drop off zone waar je de handschoenen kan achterlaten. 

Je helpt er ons mee om ervoor te zorgen dat onze mensen in de zorg hun job kunnen uitoefenen en kunnen blijven zorgen voor onze patiënten. Het is van groot belang dat de zorgmedewerkers zelf niet ziek worden, en daarbij kunnen we alle hulp gebruiken.

Zorg dragen voor mekaar is op dit moment topprioriteit!

Vergeet ook zeker je naam en e-mailadres niet te noteren zo kunnen we alle schenkers een bedankje sturen.

Informatie over CoVid-19

Meer info en de ‘meest gestelde vragen’ vind je terug op www.info-coronavirus.be.

Heb je nog vragen dan kan je steeds bellen naar het gratis nummer 0800 14 689.

 

Laatste update van deze pagina: 28/05/2020 - 15.05 uur