Corona

Heb je binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis?
 

Ga snel naar:

 

Bezoekregeling

De aanhoudende COVID-19-pandemie en de beperkingen die we hierdoor moeten opleggen, hebben een grote impact op het welzijn van onze opgenomen patiënten.
Dat bezoek in het ziekenhuis niet mogelijk is, maakt het bijzonder zwaar, vooral voor wie langer in het ziekenhuis moet verblijven. Moeilijk zowel voor de patiënt zelf, als voor de familie.

De druk op onze Intensieve zorgen en onze corona-afdeling blijft groot. Maar al onze medewerkers en artsen werden al een eerste keer gevaccineerd, meer dan de helft van hen kreeg ook het tweede vaccin. Dit maakt dat we voor de patiënten die langer dan drie dagen worden opgenomen, bezoek kunnen toestaan onder strikte voorwaarden. Deze regeling gaat in vanaf vrijdag 23 april 2021.

In overleg met de patiënt wordt één vaste bezoeker aangeduid, die vanaf de vierde dag opname op bezoek kan komen. De bezoeker meldt zich aan aan het onthaal. De onthaalmedewerkers checken via de identiteitskaart of je effectief de vaste bezoeker van die patiënt bent. Indien dit klopt, wordt je doorgelaten. Eens op de verpleegafdeling toegekomen, meld je je even aan bij de verpleegpost.
Opgelet: Bezoek op de COVID-afdeling is niet toegestaan. Een eventueel raambezoek langs buiten kan in samenspraak met de verpleging.

Bezoekuren

Het bezoek wordt beperkt tot 1 uur en is toegestaan binnen de algemene bezoekuren: van 15 tot 19 uur.

Uitzonderingen:

Een aantal diensten hebben een aangepaste bezoekregeling:

 • Kraamafdeling:
  - De partner kan in de loop van de hele dag op bezoek komen 
  - Broers en zussen kunnen, onder begeleiding van de partner, één keer op bezoek komen, het bezoek is mogelijk tussen 14u en 18u en gedurende maximaal 1 uur, het bezoekmoment wordt afgesproken met de vroedvrouwen, op een tweepersoonskamer laten we bezoek toe per gezin (maar is het bezoek beperkt tot 2 kinderen en elk bezoek krijgt een apart moment), we vragen dat ook de bezoekende kinderen een mondmasker dragen (vanaf 12 jaar is dit verplicht), de kamerdeuren blijven gesloten en bezoekers blijven op de kamer.
 • Kinderafdeling: beide ouders mogen tegelijkertijd op bezoek komen
 • Bezoekmomenten worden vastgelegd in overleg met het zorgteam op de diensten Intensieve & Bijzondere Zorgen en in palliatieve situaties.

We willen jullie bedanken voor jullie begrip! Hou de moed erin en zorg voor elkaar!

Richtlijnen voor begeleiders

Om het aantal personen in onze wachtzalen te beperken en social distancing nog beter te garanderen is er geen begeleiding toegestaan. Patiënten dienen dus alleen naar de consultatie te komen.

Er zijn enkele uitzonderingen waar begeleiding wel wordt toegestaan:

 • 1 ouder bij een minderjarig kind
 • De partner bij prenatale onderzoeken
 • Indien noodzaak aan ondersteuning en hulp (dementie, hulpbehoevend of bij taalproblematiek)

Afspraken maken

•             Wens je een nieuwe afspraak te maken?

Voor heel wat raadplegingen in ons ziekenhuis kan je zelf online een afspraak maken.
Meer informatie hierover kan je hier vinden.

Je kan ook telefonisch een afspraak maken via onze afsprakendienst op het nummer 015 50 51 11.

•             Heb je een dringend probleem?
Contacteer je huisarts of kom naar de dienst Spoedgevallen.

COVID-19 screening enkel op afspraak

We krijgen de laatste tijd veel vragen over het screenen van reizigers op COVID-19.  Gezien ons labo voorrang geeft aan pre-operatieve screening en screening van risicocontacten is de capaciteit voor reizigers beperkt en kunnen we niet aan alle vragen voldoen. We proberen natuurlijk om zoveel mogelijk mensen te helpen. We bekijken dan ook wekelijks of we onze mogelijkheden kunnen bijsturen. Binnen de hierboven geschetste mogelijkheden bieden we vanaf maandag 7 juni 2021 dus reizigersscreening aan.

Hou rekening met volgende zaken als je voor reizigersscreening komt:

 • Dit kan enkel en alleen op afspraak. Wij vragen je om NIET naar het ziekenhuis te komen zonder afspraak: je zal niet verder geholpen kunnen worden. Afspraken kunnen telefonisch (015 50 51 11) of online via ‘mynexuzhealth’ gemaakt worden.
 • De afname van een test kan uitsluitend gebeuren op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
 • Breng steeds je identiteitskaart mee.
 • De test kost 70 euro per persoon en dient meteen betaald te worden. Dit kan enkel via bancontact.

Graag geven we volgende richtlijnen mee in verband met deze screening:

 • Kom indien je symptomen van COVID-19 hebt niet naar het ziekenhuis, annuleer je afspraak en contacteer je huisarts.
 • Breng je eigen mondmasker mee als je naar het ziekenhuis komt en draag het overal in het ziekenhuis
 • Wees stipt aanwezig op de afspraak, niet te vroeg of te laat, dit om een vlotte doorstroom te garanderen
 • Er is een niet betalende parking voorzien COVID-screening, je moet dus niet parkeren op de gewone parking: rij naar de hoofdingang en volg de pijlen voor de COVID-screening

Voor terugkerende reizigers uit een oranje of rode zone, wordt de test door de mutualiteit betaald, maar je dient hiervoor een aanvraagformulier te hebben dat je kan verkrijgen via je huisarts. Je vindt meer uitleg over de te nemen maatregelen bij reizen op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

 

Veiligheidsvoorschriften voor wie naar het ziekenhuis komt

Om mee te zorgen voor een maximale veiligheid voor iedereen die in ons ziekenhuis komt, vragen we om onderstaande maatregelen nauwgezet te volgen.

Blijf thuis als je ziek bent
Heb je symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer je afspraak. Neem zo nodig contact op met je huisarts.

 Breng je mondmasker mee
Toegang tot het ziekenhuis is enkel toegestaan indien je een mondmasker draagt. Draag het ten allen tijde doorheen het hele ziekenhuis. 
We raden het dragen van een mondneusmasker ook sterk aan buiten het ziekenhuis (bv. op de parking).

 


Hoest of nies steeds in een papieren zakdoek en gooi deze onmiddellijk in de vuilbak
Breng papieren zakdoeken mee.

 Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog

 

 Was of ontsmet regelmatig je handen
Op verschillende plaatsen in het ziekenhuis kan je ontsmettingsalcohol vinden.
In alle toiletten is voldoende zeep voorzien om je handen te wassen.

 


Betreed het ziekenhuis slechts 20 minuten voor je afspraak
Om de afstand tussen twee personen op 1,5 meter te houden, zijn slechts een beperkt aantal patiënten in de wachtzaal toegestaan. Kom dus niet vroeger dan 20 minuten voor je afspraak naar ons ziekenhuis.

 


In de draaideur van de inkomhal is maximum 1 persoon per compartiment toegestaan

 

 Hou minstens anderhalve meter afstand
Laat minimum anderhalve meter tussen jezelf en een andere persoon. 
Dit in elke ruimte van ons ziekenhuis. 

 


Respecteer de heen/weer richting in onze inkomhal
Om het kruisen van personen te beperken, vragen we de heen en weer richting in onze inkomhal te respecteren.

 Maximum 2 personen toegestaan in de lift
In de lift zijn maximum twee personen toegestaan. Sta in de lift met je rug naar de tweede persoon.

 Gebruik bij voorkeur de trap
Om files bij de liften te vermijden, raden we aan de trappen te gebruiken.

 

 


Kom als patiënt alleen naar de raadpleging
Om het aantal personen in onze wachtzalen te beperken en social distancing te garanderen, vragen we onze patiënten om alleen naar de raadpleging te komen. 
Wanneer echt nodig wordt één begeleider toegestaan, een ouder bij een minderjarig kind, de partner bij prenatale onderzoeken en een begeleider indien noodzaak aan ondersteuning en hulp (dementie, hulpbehoevend of bij taalproblemen).

 
We rekenen op je begrip en medewerking om de veiligheid van al onze patiënten te garanderen. Stel je in ons ziekenhuis een veiligheidsrisico vast of heb je suggesties om bepaalde situaties te verbeteren? Meld dit dan aan onze ombudsdienst (email). We bekijken dit dan en sturen indien mogelijk bij. Alvast bedankt.

Hoe draag je op correcte wijze een mondmasker?

 • Ontsmet eerst je handen met handalcohol.
 • De gekleurde kant langs buiten, de witte kant langs binnen.
 • Breng de rekkers rond je oren aan.
 • Vorm de metalen strip aansluitend rond je neus.
 • Rek het mondmasker zodat het je neus, mond en kin bedekt.
  Draag je mondmasker nooit enkel onder de neus!
 • Raak je mondmasker verder niet meer aan.
  Ontsmet opnieuw je handen met handalcohol.

Breng een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis

Om je goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie je thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis. Tijdens de CoVid-19-epidemie is dat extra belangrijk.

Wat is een medicatieschema?

Een medicatieschema is een duidelijk en volledig overzicht van alle medicatie die je neemt:

 • Medicatie die je regelmatig neemt
 • Medicatie die je maar één keer per week of per maand neemt
 • Puffers
 • Oogdruppels
 • Medicatie die je zonder voorschrift bij de apotheker koopt.
 • Enz.

Vermeld in het schema ook welke geneesmiddelen je niet verdraagt of waar je allergisch aan bent.

Een medicatieschema invullen

Download hier een leeg medicatieschema. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, je apotheker of je huisarts.

Bewaar het ingevulde schema in je portefeuille, handtas of gsm. Zo heb je het bij de hand als je onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken.

Lees hier meer over het gebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis.

Informatie over COVID-19

Meer info en de ‘meest gestelde vragen’ vind je terug op www.info-coronavirus.be.

Heb je nog vragen dan kan je steeds bellen naar het gratis nummer 0800 14 689.

 

Laatste update van deze pagina: 04/06/2021 - 15 uur