Ons Woonzorgcentrum Den Olm viel in de prijzen tijdens Zorgwerkgever van het Jaar 2018.

08 juni 2018
door Kathleen Vermeulen

Den Olm ontving de award “woonzorgcentrum van het jaar”.
Iets waar Dirk Van Herpe, directeur ouderenzorg, terecht trots op is: “Het indienen van een kandidatuur voor woonzorgcentrum van het jaar was gebaseerd op de inspanningen van alle medewerkers die in de afgelopen 7 jaar onze transitie naar kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie mee hebben uitgevoerd. Deze onderscheiding dragen wij op aan al onze medewerkers en moet hen een hart onder de riem steken voor wat zij elke dag geven en betekenen voor de mensen die hun zorg aan hen hebben toevertrouwd. Ook aan alle bewoners en familieleden die hier dagelijks mogen en kunnen genieten, soms in moeilijke omstandigheden. Aan al de mensen die het vandaag niet meer kunnen navertellen, maar die voor ons één voor één pareltjes waren. Mensen die ons heel bescheiden en nederig elke dag opnieuw leerden luisteren naar hun uniek verhaal. Misschien ligt daarin juist de kracht van onze organisatie, in de eenvoud om er te zijn voor elkaar wanneer mensen elkaar nodig hebben.”