Europese dag van het slachtoffer

22 februari 2021
door Thierry Aerts

Vanuit het Imeldaziekenhuis willen we deze dag ten volle ondersteunen. Als ziekenhuis worden we geconfronteerd met slachtoffers in de ruime zin van het woord. Het merendeel van de slachtoffers zijn betrokken bij een verkeersongeval maar we worden ook geconfronteerd met slachtoffers van familiaal geweld of sexuele agressie,  mishandeling, en gelukkig in mindere mate van slachtoffers bij rampen.

Onafgezien de ernst van het gebeuren kan het voor het slachtoffer een schokkende ervaring zijn. Als ziekenhuis proberen wij niet alleen aandacht te hebben voor de lichamelijk opgelopen letsels maar  ook voor de psychosociale noden. Dit zowel in de acute fase, onmiddellijk na het gebeuren als bij de verdere hospitalisatie.

Een gedreven ploeg van artsen en verpleegkundigen staan op spoedopname dag en nacht klaar om met de meest recente technologische middelen een adequate en hoog kwalitatief acute zorg te bieden op een menselijke en respectvolle manier voor het slachtoffer en zijn omgeving.

De Medische Urgentiegroep (MUG) van het Imeldaziekenhuis wordt door de 112 centrale uitgestuurd om deze zorg al ter plaatse te verlenen aan de slachtoffers die betrokken zijn bij één van de hoger vermelde situaties. De  ziekenwagen van het Imeldaziekenhuis is als enige in Vlaanderen bemand door twee spoedverpleegkundigen.

Na stabilisatie van de gezondheidstoestand ter plaatse zal het slachtoffer vervoerd worden naar het ziekenhuis. Eens in het ziekenhuis zal er een verdere medische evaluatie gebeuren  en een behandelingsplan opgesteld worden.

Naast de lichamelijke zorg wordt er ook veel aandacht besteed aan de emotionele gevolgen van het gebeuren. Afhankelijk van de noden kan er  beroep gedaan worden op een ploeg van sociaal werkers die eveneens permanent van wacht zijn om het slachtoffer of zijn omging psychosociale opvang te bieden. In sommige situatie kan dit in samenwerking zijn met de dienst slachtofferbejegening van de politie.

Iedereen gaat op een andere emotionele manier om met wat hij/zij heeft meegemaakt.

Bij grootschalige gebeurtenissen bestaat er naast het ontplooien van een medisch interventieplan ook een psychosociaal interventieplan. M.a.w. in rampomstandigheden is de neiging groter om slachtoffers de nodige aandacht te geven. Kleinschalige gebeurtenissen kunnen echter voor het betrokken slachtoffer even rampzalig zijn waarbij ook hij/zij het recht heeft op de nodige emotionele ondersteuning.

We proberen dit in het Imeldaziekenhuis waar te maken, niet alleen tijdens de acute fase maar ook gedurende de verdere hospitalisatie. Er zijn verschillende disciplines aanwezig die mee het herstel van de patiënt bewerkstelligen: kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten, spirituele zorgverleners…Na  de hospitalisatie kan er eventueel een doorverwijzing nodig zijn naar een revalidatiecentrum of kan de patiënt mits een aantal hulpmiddelen of met het organiseren van thuishulp met ontslag naar huis. De sociaal werker zal de mogelijkheden met de patiënt bespreken en eventueel de nodige contacten leggen met mutualiteiten, diensten voor thuiszorg...

Indien er op het vlak van psychosociale zorg nog verdere opvolging nodig is, zal er verwezen worden naar DGGZ, CAW, slachtofferhulp… 

We zetten ons steeds in om de beste zorg te geven aan het slachtoffer maar soms loopt het anders dan we zelf hoopten en ook dat is vaak een moeilijke moment voor ons als zorgverlener. Toch willen we er zijn om de omgeving van het slachtoffer en het slachtoffer zelf op te vangen en te steunen.

Op deze manier proberen we als ziekenhuis een steentje bij te dragen in de zorg voor het slachtoffer en zijn omgeving in de brede zin van het woord. Vandaar dat we ook deel uit maken van het welzijnsteam van het arrondissement Mechelen om samen met politionele en justitiële diensten, organisaties uit de welzijnssector en andere ziekenhuizen uit de regio te ijveren voor een degelijke en kwaliteitsvolle slachtofferzorg in de ruime zin van het woord.

Hierbij vind je de links naar de podcasts: