Bezoekregeling vanaf 29 juli

29 juli 2020
door Thierry Aerts

Gezien de recente situatie betreffende COVID-19 in onze provincie, werden er vanuit de provinciale crisiscel bijkomende maatregelen voorzien voor personen die naar een ziekenhuis gaan voor bezoek of consultatie. In ons ziekenhuis hanteren we proactief voorzichtige maatregelen en is de COVID-19-situatie zeer beperkt. Daarom handhaven wij onze bestaande maatregelen.

Het blijft de komende dagen belangrijk om blijvend voorzichtig te handelen en dus ook te kunnen rekenen op het gezond verstand van iedereen: afstand houden, mondneusmaskers dragen en handhygiëne blijven de middelen in de strijd tegen COVID-19. In geval van een eventuele opflakkerende COVID-19-situatie zullen we meer beperkingen moeten doorvoeren. Raadpleeg daarom voor je bezoek of je opname steeds onze website voor de laatste richtlijnen.

Wat raden we aan?

Voor de veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers, geven we als ziekenhuis de voorkeur aan virtueel bezoek en raden we aan contact te houden via de sociale media (Skype, Whatsapp…). Onze verpleegafdelingen beschikken over tablets waarmee, indien nodig, een connectie kan gemaakt worden met de patiënt.

Wie mag geen bezoek ontvangen?

Patiënten die (vermoedelijk) COVID-19-positief zijn (uitzondering voor patiënten in kritieke toestand of eindelevensfase - zie verder).

Wie mag bezoek ontvangen?

Bij voorkeur, enkel de patiënten die minstens vier nachten in ons ziekenhuis verblijven.

Hoeveel bezoekers zijn toegestaan?

Patiënten mogen per dag 2 bezoekers ontvangen uit een bubbel van 5. De nationale richtlijnen hieromtrent moeten natuurlijk hierbij gehandhaafd blijven.

Wanneer is het bezoekuur?

Bezoek is toegelaten tussen 14 en 19 uur. We vragen om het bezoek te beperken tot max. 1 uur.

Richtlijnen voor bezoekers

 • Iedere bezoeker moet gedurende de 14 voorafgaande dagen vóór het patiëntenbezoek, symptoomvrij zijn.
 • Alle bezoekers melden zich aan via de hoofdingang.
 • Elke bezoeker is verplicht een mondneusmasker mee te brengen en voortdurend te dragen tijdens het bezoek. We raden het dragen van een mondneusmasker ook sterk aan buiten het ziekenhuis (bv. op de parking).
 • Er moet steeds min. 1,5 meter afstand gehouden worden.
 • Specifieke regelingen
  • Kraamafdeling:
   • Zowel de partner als de andere kinderen van het gezin mogen op bezoek komen.
   • Per dag wordt één bezoekmoment toegestaan, en dit in overleg met het zorgteam.
  • Kinderafdeling:
   • Wanneer je kind opgenomen wordt, mogen beide ouders op bezoek komen.
  • Oncologie en Palliatieve zorg:
   • Bezoek kan toegelaten worden in overleg met de behandelend arts en de zorgafdeling.
  • Intensieve zorgen:
   • Bezoek kan toegelaten worden in overleg met de zorgafdeling.

Richtlijnen voor begeleiders

Om het aantal personen in onze wachtzalen te beperken en social distancing te garanderen, vragen we onze patiënten om alleen naar de raadpleging te komen.

Wanneer echt nodig, wordt één begeleider toegestaan:

 • een ouder bij een minderjarig kind;
 • de partner bij prenatale onderzoeken;
 • indien noodzaak aan ondersteuning en hulp (dementie, hulpbehoevend of bij taalproblematiek).