Activiteiten Jongdementie

28 april 2017 09:30 - 12:30

Praatgroep voor mantelzorgers van mensen met jongdementie

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Dit kunnen eerder praktische vragen zijn, maar ook vragen op emotioneel vlak.

Het is belangrijk dat mantelzorgers deze vragen kunnen stellen, dat hun vragen gehoord worden, ook al is er niet altijd een passend antwoord op te vinden.

Daarom wil het woonzorgcentrum Den Olm  een forum creëren waar het veilig is om te praten, om ervaringen te delen, en waar fundamentele thema’s  die gerelateerd zijn aan jongdementie geduid en besproken kunnen worden.

Voor wie?

Familieleden, vrienden en mantelzorgers van mensen met jongdementie

Inschrijven is verplicht

Voor meer informatie over de praatgroep klik hier

Ontmoetingsgroep voor mensen met jongdementie

Kreeg je onlangs de diagnose Alzheimer of een andere vorm van dementie? Ben je op zoek naar lotgenoten om je ervaringen en verhaal mee te delen?

In het WZC Den Olm zijn we vorig jaar gestart met een ontmoetingsgroep voor mensen met jongdementie.  Op algemene vraag wordt dit initiatief ook in 2017 verdergezet.

Dementie roept allerlei vragen op en dat geldt zeker voor dementie op jongere leeftijd.  Het delen van kennis en ervaringen met lotgenoten is een bewezen methode om te leren omgaan met alle veranderingen. Want het zijn juist lotgenoten die weten wat dementie in de praktijk betekent. Zij kunnen helpend zijn om uit te zoeken wat ieder nodig heeft om perspectief te blijven hebben en verder te kunnen.

Of zoals een deelnemer aan een groep ooit getuigde:

“Mijn dementie accepteren en er ook mee leren omgaan had ik nooit uit de boeken kunnen halen.”

Inschrijven verplicht

Voor meer informatie over de ontmoetingsgroep klik hier