Vacature Hoofdarts

03 mei 2019
door Kathleen Vermeulen

Hoofdarts
vernieuwend - inlevend - ondernemend - samenwerkend

Functie:
Als lid van het directiecomité coördineert en organiseert u de medische activiteiten en het medisch beleid in lijn met de strategische doelstellingen van het ziekenhuis. U staat garant voor kwaliteitsvolle zorg en maakt hier werk van door onder meer het accreditatietraject aan te sturen. Als eindverantwoordelijke voor het medisch beleid initieert u en engageert u zich in samenwerkingsprojecten met externe partners (huisartsen, ziekenhuizen, andere zorgpartners, overheid, ...) en in het bijzonder met het locoregionale ziekenhuisnetwerk Briant. U neemt initiatieven om de onderlinge samenwerking tussen alle disciplines en medewerkers in het ziekenhuis te bevorderen. In samenspraak met de medische raad stimuleert u een innovatief medisch-strategisch beleid en concretiseert u de vooropgestelde objectieven. U staat borg voor de organisatie, coördinatie en opvolging van de medische activiteit en dienstverlening, overeenkomstig de ziekenhuiswetgeving. U bent het aanspreekpunt voor alle artsen en inspireert, betrekt en motiveert samen met de medische raad en de medische diensthoofden de artsengroep om uitmuntende resultaten te behalen.

Profiel:
U bent arts-specialist met interesse in ziekenhuisbeleid en -management. Ervaring met accreditering, financiële en operationele analyses is een meerwaarde. U bent in staat vanuit het Imeldaziekenhuis een actief netwerk binnen de brede gezondheidszorg uit te bouwen, en u engageert zich op een constructieve manier binnen ons ziekenhuisnetwerk Briant. Vanuit uw natuurlijk leiderschap slaagt u erin draagvlak te creëren voor ons medisch beleid. U bent initiator, inspirator en vanuit uw creativiteit implementeert u met de nodige realiteitszin innovatieve projecten voor ons ziekenhuis. U belichaamt de professionele integriteit die eigen is aan het Imeldaziekenhuis. U bent sterk in overleg, communicatie, negotiatie en conflicthantering. U bent een uitgesproken teamspeler en kan mensen enthousiasme- ren. U vindt de perfecte balans tussen empathie en daadkracht.

Interesse?
Mail uw motivatiebrief en cv naar Kris Heeren via email of bel 0471 81 60 08. De volledige functiebeschrijving vindt u op www.kingalfonso.be. De uiterste datum voor het indienen van uw kandidatuur is 31 mei 2019. Voor vragen kan u ook contact opnemen met de heer Bart Pardon, algemeen directeur (email - 015 50 61 01) of mevrouw Minne Casteels, voorzitter (email - 016 33 02 86).
Sollicitaties en contacten worden strikt vertrouwelijk behandeld.