Radiologe Sofie De Vuysere organiseert een Start-to-yoga voor mensen met én na kanker. Een lessenreeks waarin ze haar eigen ervaring als kankerpatiënte en als yogi deelt.

10 oktober 2022
door Kathleen Vermeulen

Sofie De Vuysere is arts medische beeldvorming/radiologe, voornamelijk gespecialiseerd in de beeldvorming van kanker, in ons ziekenhuis. Ze werd zelf borstkankerpatiënte op haar 33ste, wat maakt dat ze meer dan wie ook weet wat kanker zowel fysiek als mentaal met je doet. “19 jaar geleden stelde ik bij mezelf borstkanker vast. Ik wist wel wat het was en wat me te wachten stond. Ik kom immers dagelijks in contact met kankerpatiënten op onze dienst Medische beeldvorming. Met een bang hartje ben ik de strijd aangegaan. En ik stelde me heel wat vragen. Haal ik de 50 jaar wel? Ga ik mijn kinderen kunnen grootbrengen?” vertelt Sofie De Vuysere. Toen ze 50 werd, gaf ze een groot feest: het was gelukt, ze kon haar 50ste verjaardag vieren en haar kinderen waren nu volwassen en zelfstandig. Kort na deze feestelijke gebeurtenis bracht een reconstructie-ingreep Sofie De Vuysere uit evenwicht. “Plots brak er iets. Ik die mij al zovele jaren sterk had gehouden en steeds was blijven vechten, kon ineens niet meer. Mijn fysieke herstel na de ingreep verliep niet zoals het moest, mentaal werd het plots teveel.” licht Sofie toe.  

Kort voor de ingreep was Sofie De Vuysere gestart met yoga als ontspanning. Ze begon zich er meer in te verdiepen en ervaarde de meerwaarde van yoga in haar herstel. “Ik ontdekte dat yoga me hielp om mentaal tot rust te komen en dat het technieken aanreikte om -als het wat moeilijker was- sterker in mezelf te staan. Yoga was voor mij de manier om er terug bovenop te geraken en dat heb ik nooit meer losgelaten.” aldus Sofie. Ze besloot om haar ervaring ook te delen, en volgde een ‘yoga teacher training’. Deze opleiding gaf haar meer inzicht in de filosofie achter yoga. “De opleiding inspireerde me om vanuit mijn eigen ervaring met kanker, lotgenoten te helpen. Ikzelf heb ervaren dat er tijdens je behandeling een veel groter vangnet is dan erna. Eens alle behandelingen voorbij zijn, wordt de medische opvolging ook traag afgebouwd, en moet je zelfstandig verder. Yoga helpt je om in die periode rust en evenwicht te vinden in jezelf. De Start-to-yoga richt zich dus zowel tot mensen mét als mensen na kanker, ook als de behandeling al jaren geleden gebeurde.

Met deze reeks yogasessies wil Sofie mensen helpen meer stabiliteit te vinden in zichzelf en hen methodes aan te leren om terug een evenwicht te vinden wanneer het emotioneel even te veel wordt. Daarnaast hoopt ze ook dat de yogalessen ervoor zorgen dat er een band ontstaat tussen de deelnemers, zodat ze zich ook door elkaar gesteund voelen.

Vandaag eindigt de eerste lessenreeks, een erg positieve ervaring voor zowel de 28 deelnemers als Sofie. “Mensen geven aan dat ze het fijn vinden dat ik dit apart voor hen organiseer, omdat de drempel naar yoga in een gezonde groep mensen hoog ligt. Dat er in deze lessen rekening gehouden wordt met hun "instap"niveau, met hun mogelijke pijn en stramheid in schouders of oksels. En dat ze makkelijker eens hun tranen kunnen laten komen tijdens de les, omdat iedereen hen begrijpt …” geeft Sofie De Vuysere aan. “Ook ik ben ontzettend blij dat ik deze lessenreeks ben gestart, ik zie de deelnemers ook veranderen, meer open worden - ook naar mij toe. Dat we allemaal kanker hebben gehad zorgt voor een bijzondere verbondenheid: tussen de deelnemers onderling maar ook tussen hen en met mij”.

Praktische informatie:

De Start-to-yoga bestaat uit een reeks van vijf lessen. Telkens ligt de focus op een ander thema. Elke sessie duurt ongeveer een uur en gaat door op maandagen, in de namiddag in The Yoga Bar te Haacht en ‘s avonds in het Imeldaziekenhuis.
Na elke les wordt er bij een tasje thee nog even nagepraat.   

Gewijzigd op ma, 02/01/2023 - 12:49