Onze IBD-kliniek ontving, samen met KULeuven, een onderzoeksbeurs van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie

08 november 2019
door Kathleen Vermeulen


In 2018 lanceerde het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) een competitie genaamd "Grand Challenges". Hierbij worden wetenschappelijke projecten ondersteund die een grote sociale impact hebben. Deze projecten vereisen een samenwerking tussen wetenschappelijke onderzoekslabo en clinici die in de praktijk staan. Het dient per definitie een interdisciplinaire samenwerking te zijn. Dit jaar werd één van de drie onderzoeksbeurzen ter waarde van 2,5 miljoen euro toegekend aan het ‘MIMOSA-project'. Dr. Bossuyt  is samen met prof. Raes (VIB), prof. Thevelein (VIB) en prof. Vermeire (KULeuven) één van de principal investigators van dit project. Hiermee is de IBD-kliniek van onze dienst Gastroenterologie het enige niet-universitaire centrum die deze eer te beurt valt. Onze IBD-kliniek geniet een sterke wetenschappelijke reputatie zowel in België als in het buitenland. Prof. Raes, bekend van het Vlaamse Darmflora Project, is de promotor van het Mimosa project.

Het 'MIMOSA-project' legt zich toe op de combinatie van basis- en toegepast onderzoek om nieuwe efficiënte behandelingsmethoden te ontwikkelen waarmee het microbioom van patiënten met inflammatoire darmziekten (Crohn en colitis ulcerosa) kan genormaliseerd worden. Dit omvat eveneens de herbestemming van bestaande medicatie. De combinatie van deze verschillende aanpakken vergroten de garantie op snelle en meetbare resultaten met maximale impact op een belangrijk gezondheidsprobleem die gekenmerkt worden door een wereldwijde toenemende nood aan doeltreffende behandelingen. Bijhorend filmpje licht het project helder toe.