Ons wzc Den Olm krijgt bijzondere erkenning in de zorg voor jongdementie

23 juli 2019
door Kathleen Vermeulen


Ons woonzorgcentrum Den Olm kreeg van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen een bijzondere erkenning voor 12 woongelegenheden voor mensen met jongdementie. Op die manier wordt Den Olm financieel beter toegankelijk voor deze groeiende groep mensen. Een mooie reden voor een persmoment, vonden wij.

Directeur Dirk Van Herpe lichtte de erkenning toe en gaf toen het woord aan mensen die (jong-)dementie van binnenuit of vanop de zijlijn kennen. Wannes Deleu (‘Voor ik het vergeet’) sprak over zijn ervaringen in Den Olm , Paulette keek terug op de opname van haar echtgenoot en hoofdverpleegkundige Linda vertelde over de bijzondere zorg voor mensen met dementie. Ook Jan en Antonio - beiden kregen ze de diagnose jongdementie - deden hun verhaal. Het werd een krachtig, soms ontroerend persmoment.

RTV maakte hierover een mooie reportage.