Groen licht voor consortium Imeldaziekenhuis Bonheiden – Heilig-Hartziekenhuis Lier als referentiecentrum voor complexe pancreasoperaties

05 juli 2019
door Kathleen Vermeulen


De federale overheid concentreert sinds kort complexe pancreasoperaties in een beperkt aantal referentiecentra in België. 15 centra beantwoorden aan de vooropgestelde voorwaarden uit de overeenkomst. Ons ziekenhuis dat samen met het Heilig-Hartziekenhuis van Lier een dossier heeft ingediend, is één van de drie consortia uit de provincie Antwerpen die erkend worden als referentiecentrum voor het uitvoeren van deze complexe ingrepen.

In 2018 werden in België 567 pancreaticoduodenectomie-ingrepen (« de zogenaamde Whipple-ingreep ») uitgevoerd in 55 ziekenhuizen. Vanaf 15 juli 2019 zal de RIZIV-overeenkomst in werking treden en het aantal ziekenhuizen beperkt worden tot de 15 door het RIZIV erkende referentiecentra.

Binnen het BRIANT-netwerk kwam mede door de intensieve samenwerking van de betrokken artsen, diensten en ziekenhuizen het pancreasconsortium Imeldaziekenhuis – Heilig-Hartziekenhuis tot stand welke op 1 juli jongstleden zijn erkenning behaald heeft.

Pancreasingrepen zullen in het consortium enkel nog uitgevoerd worden door dr. Filip Gryspeerdt (Lier) en dr. Koen Vermeiren (Bonheiden). “Door de complexe pancreasoperaties te concentreren in een referentiecentrum, wil de overheid patiënten, die in aanmerking komen voor een chirurgische ingreep, garanderen dat ze behandeld worden door een gespecialiseerd, multidisciplinair team met ruime ervaring”, zegt dr. Koen Vermeiren, chirurg in ons ziekenhuis. “Pancreaschirurgie heeft een enorme evolutie doorgemaakt. Door onze opleiding in Noord-Amerika zijn wij beiden geschoold in verschillende technieken waardoor we onze zorg optimaliseren, zowel voor, tijdens en na de operatie” verklaart dr. Filip Gryspeerdt. “Maar pancreaschirurgie is alles behalve een one-man show van de chirurg. Samen met onze collega’s van alle betrokken disciplines staan we klaar om deze patiënten de best mogelijke zorg te bieden”, verduidelijkt dr. Vermeiren nog.

In 2020 zullen deze ingrepen gecentraliseerd worden op de campus van het Imeldaziekenhuis. De voor- en nabehandeling blijven in elke campus mogelijk.


Foto: dr. Gryspeerdt en dr. Vermeiren