COVID-19-screening voor reizigers

03 juni 2021
door Kathleen Vermeulen


We krijgen de laatste tijd veel vragen over het screenen van reizigers op COVID-19.  Gezien ons labo voorrang geeft aan pre-operatieve screening en screening van risicocontacten is de capaciteit voor reizigers beperkt en kunnen we niet aan alle vragen voldoen. We proberen natuurlijk om zoveel mogelijk mensen te helpen. We bekijken dan ook wekelijks of we onze mogelijkheden kunnen bijsturen. Binnen de hierboven geschetste mogelijkheden bieden we vanaf maandag 7 juni 2021 dus reizigersscreening aan.

Hou rekening met volgende zaken als je voor reizigersscreening komt:

  • Dit kan enkel en alleen op afspraak. Wij vragen je om NIET naar het ziekenhuis te komen zonder afspraak: je zal niet verder geholpen kunnen worden. Afspraken kunnen telefonisch (015 50 51 11) of online via ‘mynexuzhealth’ gemaakt worden.
  • De afname van een test kan uitsluitend gebeuren op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
  • Breng steeds je identiteitskaart mee.
  • De test kost in principe 70 euro per persoon, behalve de 2 gratis PCR-testen die de overheid voorziet (klik hier voor meer info). De test dient meteen betaald te worden. Dit kan enkel via bancontact.

Graag geven we volgende richtlijnen mee in verband met deze screening:

  • Kom indien je symptomen van COVID-19 hebt niet naar het ziekenhuis, annuleer je afspraak en contacteer je huisarts.
  • Breng je eigen mondmasker mee als je naar het ziekenhuis komt en draag het overal in het ziekenhuis
  • Wees stipt aanwezig op de afspraak, niet te vroeg of te laat, dit om een vlotte doorstroom te garanderen
  • Er is een niet betalende parking voorzien COVID-screening, je moet dus niet parkeren op de gewone parking: rij naar de hoofdingang en volg de pijlen voor de COVID-screening