Coronavirus (CoVid-19): algemene informatie

09 maart 2020
door Kathleen Vermeulen


Als ziekenhuis zijn we voorbereid op de opvang van patiënten met een vermoeden van een besmetting met het Coronavirus. Voor de coördinatie in ons ziekenhuis werkt het team van Ziekenhuishygiëne nauw samen met onze microbiologen. Hierbij volgen we nauwgezet de richtlijnen van de overheid. Daarnaast is er binnen het ziekenhuis een CoVid-19-taskforce met verschillende afgevaardigden van medische, verpleegkundige en ondersteunende disciplines samengesteld. Die wordt door de hoofdarts voorgezeten en kom regelmatig samen rond de verdere aanpak en eventuele bijsturing.

Patiënten met een vermoeden van een CoVid-19 infectie worden via de dienst Spoedgevallen volledig apart van andere patiënten opgevangen, onderzocht en getest. Verder worden in heel ons ziekenhuis de nodige preventieve maatregelen genomen. Een goede handhygiëne blijft de basis. Aan onze bezoekers geven we dus de raad: Was je handen regelmatig en grondig met zeep of maak gebruik van speciale handalcohol. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in je arm.

Daarnaast vragen we om het bezoek van patiënten te beperken tot maximaal 2 personen per patiënt en slechts 1 per patiënt op Spoed. We vragen ook om steeds dezelfde bezoekers op bezoek te laten komen.

Tot slot, worden alle activiteiten, bezoeken en vergaderingen met externen uitgesteld naar een later tijdstip. Ook worden voorlopig geen verkoopstanden in de inkomhal toegelaten. Concreet wil dit zeggen dat de info- en verkoopstand op Wereldnierdag (12 maart) niet zal doorgaan. Enkel het bloedgeven op 16 maart door het Rode Kruis gaat door.

Meer info en de ‘meest gestelde vragen’ vind je terug op www.info-coronavirus.be. Heb je nog vragen dan kan je steeds bellen naar het gratis nummer 0800 14 689.