Aanpassing bezoekregeling vanaf woensdag 12 januari

11 januari 2022
door Kathleen Vermeulen

Vanaf 12 januari is volgende bezoekregeling van toepassing:

 • Bezoek is enkel toegestaan bij langere opnames, vanaf de vierde dag van opname
 • Bezoek is vanaf dag vier elke dag mogelijk, één keer per dag één bezoeker
 • Het bezoek mag maximum 1 uur duren, tussen de algemene bezoekuren van 15 tot 19 uur.
 • Als bezoeker draag je een FFP2 masker van zodra je de kamer binnen gaat. Dit masker wordt opgehouden gedurende het volledige bezoek.
 • Iedere bezoeker dient over een geldig COVID Safe Ticket te beschikken.
 • Bij patiënten met COVID-19 is geen bezoek toegsestaan, ook bij een vermoeden van COVID-19 is in afwachting van het testresultaat geen bezoek mogelijk.
 • In een meerpersoonskamer kan slechts 1 patiënt tegelijk bezoek ontvangen.

Aandachtspunten voor je bezoek:

 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling.
 • Draag gedurende het volledige bezoek een FFP2 masker.
 • Blijf in de kamer van de patiënt, bezoek is niet toegestaan in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting. Laat de deur open.
 • Verlaat na je bezoek zo snel mogelijk het ziekenhuis.

Bezoekuren:

Het bezoek wordt beperkt tot 1 uur en is toegestaan binnen de algemene bezoekuren: van 15 tot 19 uur.

Een aantal diensten hebben een aangepaste bezoekregeling:

 • Kraam: de partner/andere ouder kan in de loop van de hele dag tegelijkertijd op bezoek komen. Broertjes of zusjes mogen 1x per verblijf max. 1 uur op bezoek komen, per bezoek maximum twee kinderen. Kinderen dragen een chirurgisch masker. Bezoek van grootouders wordt voorlopig niet meer toegestaan. 
 • Neonatologie: naast de inslapende ouder kan ook de andere ouder in de loop van de hele dag op bezoek komen. Broers en zussen kunnen 1x per verblijf op bezoek komen, maximum twee kinderen per bezoek. Partner/andere ouder draagt een FFP2 masker, kinderen een chirurgisch masker.
 • Kinderafdeling: Naast de andere ouder mogen broers en zussen 1x per verblijf max. 1 uur op bezoek komen. Per bezoek maximum twee kinderen. Partner/andere ouder draagt een FFP2 masker, kinderen een chirurgisch masker.

Bezoekmomenten worden vastgelegd in overleg met het zorgteam op de diensten Intensieve & Bijzondere Zorgen, Dagziekenhuis 2 en in palliatieve situaties.

We willen jullie bedanken voor jullie begrip! Hou de moed erin en zorg voor elkaar!