Internationale Dag van de BorstkankerMAN

07 oktober 2019


Bij borstkanker denkt men meteen aan vrouwelijke patiënten. Maar borstkanker komt ook voor bij mannen. In 2016 kregen 111 mannen in België de diagnose borstkanker (bron: Kankerregister). Omdat de ziekte zeldzaam is en veel mensen niet eens weten dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen, wordt de diagnose vaak later gesteld. Soms te laat. De prognose voor mannen met borstkanker is dan ook ongunstiger dan bij vrouwen en de overlevingskansen zijn kleiner. Bovendien neemt het aantal mannelijke borstkankerpatiënten in ons land toe en dit om onbekende redenen.

Om aandacht te vragen voor de mannelijke borstkankerpatiënten heeft de vzw BorstkankerMAN beslist om 7 oktober uit te roepen tot "Internationale dag van de BorstkankerMAN". We stelden Kris Cabus, ex-borstkankerpatiënt en medeoprichter van de vzw, daarom graag enkele vragen.

Hoe heb je borstkanker ontdekt?
Ik voelde een knobbeltje aan de rechterborst. Omdat mijn broer aan borstkanker is overleden, was ik wel direct heel alert. Eerst ging ik naar de huisarts, dan liet ik een mammo- en echografie uitvoeren. En zo was de trein vertrokken.

Wanneer kreeg je borstkanker?
In april 2010 is de diagnose gesteld. Ik vermoed dat ik er nog niet zo lang mee rondliep maar toch had ik al 1 uitzaaiing naar de lymfeklieren. Na heel wat chemo’s, bestralingen en de preventieve amputatie van mijn gezonde borst is de ziekte wel weg maar echt zekerheid heb je daar eigenlijk nooit over. Het blijft dus belangrijk om waakzaam te zijn en naar de jaarlijkse opvolging te gaan.

Hoe heb je gereageerd op dit slechte nieuws? En hoe reageerde je omgeving?
Ik werd heel bang toen ik het nieuws hoorde. Ik dacht even dat mijn leven voorbij was, zeker door het verlies van m'n broer aan dezelfde ziekte. Mijn moeder zakte letterlijk in mekaar toen ze het nieuws hoorde. Gelukkig was ze snel weer op de been en haar strijdvaardigheid was voor mij een echte stimulans om door te gaan! 

Hoe heeft het je leven veranderd?
Toch wel grondig, zowel in mijn denken en doen! Het is een mijlpaal in m’n leven. Het heeft me vooral geleerd hoe kwetsbaar we zijn, hoe de 'hamer' plots op het hoofd kan vallen. Maar het heeft me ook geleerd dat er een andere kant is namelijk die van de kracht van de wetenschap, de kracht van de medemens én de kracht van het leven! 

Welke therapieën werden toegepast? Zijn deze dezelfde als bij vrouwelijke patiënt?
Ja inderdaad, dezelfde als bij vrouwen. Ik heb in totaal 6 chemo-beurten (om de 3 weken) en 25 bestralingen gekregen. Daarna ben ik dan moeten starten met medicatie voor enkele jaren. Eerst was dit voor 5 jaar maar dan werd het verlengd tot 10 jaar. Nog 1 jaar te gaan dus ... Maar wat het daarna zal geven, weten we nog niet.

Jij bent een van de drijvende krachten achter de vzw BorstkankerMAN? Wanneer is de vzw opgestart en wat is het doel?
Enkele mannen  waren reeds verscheidene jaren actief in de 'borstkankerwereld'. In 2018 hebben we dan besloten om te starten met BorstkankerMAN. Al snel waren we met 5 bestuursleden. Sindsdien is alles in een stroomversnelling geraakt. Als hoogtepunt hebben we 7 oktober uitgeroepen tot 'Internationale dag van BorstkankerMAN'.

Wat is de bedoeling van deze vzw?
We zien 3 taken voor ons weggelegd: 
1. Bewustwording dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen! 
2. Lotgenoten samen brengen om verhalen te kunnen delen, steun te zijn voor mekaar.
3. Discriminaties aankaarten met betrekking tot bijvoorbeeld de terugbetaling van medicatie (man versus vrouw). Maar ook benadrukken dat mannen geen vrouwen zijn en dat er dus zou gezocht moeten worden naar de beste behandeling voor mannen i.p.v. die van vrouwen te kopiëren. 


Ben je als man zelf getroffen door borstkanker? En heb je nood aan een babbel met medepatiënten? Dan kan je je aansluiten bij de lotgenotengroep van vzw BorstkankerMAN. Laat hier je gegevens achter.