Spoedopname 
Opname via Spoed
Voor dringende verzorging, al dan niet gevolgd door een opname in het ziekenhuis, kunt u dag en nacht terecht op onze spoedgevallendienst.
Deze afdeling is duidelijk aangegeven bij de inrit van het domein.
Informatie aan de huisartsen
Uw huisarts wordt ingelicht over uw opname of raadpleging en ontvangt de verslagen van de behandelende arts.
Een aantal huisartsen heeft met het Imeldaziekenhuis een overeenkomst gesloten om via een beveiligd elektronisch systeem rechtstreeks inzage te krijgen in het medisch dossier. Wanneer uw huisarts aangesloten is, zal u bij inschrijving gevraagd worden een toestemming te ondertekenen tot inzage. U kan vrij beslissen of u deze toestemming al dan niet geeft. Indien u geen toestemming geeft, worden de verslagen naar uw arts gestuurd.
Indien u toestemming geeft kan uw arts de toegestane informatie (bepaald door het Imeldaziekenhuis) inzien in het computersysteem van het ziekenhuis. Informatie van de sociale dienst en de dienst psychiatrie wordt hierbij niet vrijgegeven.
Contacten

 

Imelda vzw - Imeldalaan 9 - 2820 Bonheiden
onthaal & info: 015 50 50 11 - receptie@imelda.be // spoed: 015 50 50 40 // fax: 015 50 50 10
Route: klik hier